Tydzień z prawem (277)

Pracuję w prywatnej firmie od wielu lat. Dotychczas nie miałem żadnych problemów w pracy, a ona sama sprawiała mi radość. Rok roku temu zmienił się pracodawca, który wyśmiewa mnie, nazywając przy tym gamoniem oraz tumanem. Innych pracowników też publicznie ośmiesza i traktuje ich z wyższością. Coraz gorzej znoszę to zachowanie, a nawet popadłem w depresję. Czy mogę podjąć jakieś kroki prawne?

Odpowie za zdrowie

Adwokat Agnieszka Malczyk

Z opisanej sytuacji jednoznacznie wynika, iż nowy pracodawca dopuszcza się mobbingu. Zgodnie z art. 94 § 2 kodeksu pracy, mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżają lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników.

Nie można też zapominać, że pracodawca jest prawnie zobligowany do przeciwdziałania mobbingowi i ponosi odpowiedzialność wobec pracownika, który stał się ofiarą mobbingu. W szczególności zaś wystąpienia u pracownika rozstroju zdrowia lub rozwiązania przez ofiarę stosunku pracy z powodu mobbingu. Skuteczne dochodzenie roszczeń przez pracownika w obu wymienionych przypadkach możliwe jest praktycznie tylko na drodze sądowej.

Z uwagi na rozstrój zdrowia psychicznego może pan dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jednak trzeba wykazać nie tylko fakt pogorszenia zdrowia, ale także to, że jest on następstwem zachowań mobbingowych. Przydatnym będzie zgromadzenie dokumentacji medycznej, która będzie wskazywała rozstrój zdrowia psychicznego oraz sposób, w jaki był on leczony. To na poszkodowanym ciąży obowiązek dowiedzenia zaistnienia mobbingu, czyli przytoczenia faktów potwierdzających zarzuty. Odpowiednimi dowodami mogą być dokumenty, korespondencja, nagrania rozmów, potwierdzające oskarżenia oraz zeznania świadków. Warto wskazać, że mobbing uważany jest za zdarzenie tak drastyczne, że upoważnia do traktowania konkretnych przepisów kodeksu pracy (art. 94 § 4) jako stanowiących samodzielną podstawę do rozwiązania stosunku pracy.

Osoba, która w wyniku mobbingu sama decyduje się na rozwiązanie stosunku pracy, może to uczynić bez wypowiedzenia z powodu dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (na podstawie art. 55 § 1 kodeksu pracy). W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje nie tylko zryczałtowane odszkodowanie, ale również na mocy art. 94 kodeksu pracy – odszkodowanie uzupełniające.

Każdy pracodawca powinien szanować swoich pracowników, ich godność oraz inne dobra osobiste.

Numer: 3 (1163) 2020   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *