Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50.

Kołbielski obwód

Kołbielski obwód

Do studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przedstawiono trzy warianty. Okazało się, że do uzyskania decyzji środowiskowych najkorzystniejszym okazał się wariant pierwszy, czyli okrążający z zachodu Kołbiel, Rudno i Rudzienko oznaczony na mapie czerwoną linią. Obwodnica o długości ok. 11,3 km skończy się w okolicach Grębiszewa w mińskiej gminie i będzie posiadała parametry ruchu głównego przyspieszonego (GP). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, który w systemie projektuj i buduj zrealizuje trasę. Kiedy? Jeśli będą fundusze najszybciej za dwa-trzy lata.

Numer: 1/2 (1161/1162) 2020   Autor: (jaz)

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *