Latowicz stypendialny

Latowiccy radni swego czasu dopominali się o pieniężne honorowanie najzdolniejszych uczniów w gminie. Nie tylko stypendiami za wyniki w nauce, ale także nagrodami za sukcesy naukowe, sportowe czy artystyczne. Po burzliwych dyskusjach ustalono wtedy konkretne stawki i wymagania. Po czasie okazało się, że uchwała wymaga pewnych zmian, a doskonałą okazją ku temu jest likwidacja gimnazjów. Dlatego w listopadzie przyjęto nową uchwałę.

Uporządkowali nagrody

Latowicz stypendialny / Uporządkowali nagrody

Pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży przybrała dwie formy. Pierwszą jest stypendium wójta, które wynosi 1500 zł. Żeby je otrzymać uczeń z klas IV-VI musi uzyskać średnią ocen 5,6, natomiast uczeń klas VII i VIII średnią 5,5. Oprócz tego wymagana jest wzorowa ocena z zachowania.
Druga forma pomocy to nagrody wójta dla zdobywców czołowych miejsc z konkursach na szczeblu powiatu (200 zł), regionu (300 zł), województwa (600 zł) lub kraju (800 zł). Uwzględniane są tutaj osiągnięcia sportowe, naukowe lub artystyczne. Co ciekawe, w pierwszym wypadku wymagana jest ocena dobra z zachowania, a w pozostałych bardzo dobra. Czyżby autor uchwały uznał, że sportowcy są bardziej krnąbrni?

Numer: 1/2 (1161/1162) 2020   Autor: (łk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *