Tydzień z prawem (274)

Gdy rozwiodłem się z żoną, płaciłem na rzecz naszej małoletniej córki alimenty w kwocie 600 złotych miesięcznie. Miesiąc temu córka skończyła 18 lat. Bardzo dobrze się uczy i planuje iść na studia. Dotychczas alimenty płaciłem na rachunek bankowy mojej byłej żony. Chcę dalej płacić, ale mam wątpliwości, czy matka rzeczywiście całą kwotę alimentów przeznacza na potrzeby córki. Czy mogę przekazywać pieniądze gotówką lub na jej prywatne konto?

Dojrzałe na stałe

Adwokat Agnieszka Malczyk

Po pierwsze artykuł 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada na rodzica obowiązek świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka. Należy pamiętać, że obowiązek ten nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletności, lecz trwa dalej, do momentu, gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać.

Jeżeli wczytamy się dokładnie w wyrok, to widać, że zobowiązany do alimentów powinien płacić alimenty do rąk drugiego rodzica (matki bądź ojca). Wynika to z faktu, że drugi rodzic jest przedstawicielem ustawowym małoletniego dziecka. Oznacza to, że pozostaje pod władzą rodzicielską swoich rodziców dopóki nie ukończy 18 roku życia. Kiedy jednak osiągnie pełnoletność, to dziecku bezpośrednio należy przekazywać alimenty. Można to zrobić albo do jego rąk własnych, albo na jego konto bankowe. Nie jest przy tym potrzebne orzeczenie sądu opiekuńczego o zmianie osoby odbierającej świadczenie. Do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego. Potwierdzenie powyższego ma odzwierciedlenie w Uchwale Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 14/77, OSNCP 1977/7, poz. 106.

Jeżeli matka pełnoletniego dziecka chciałaby dalej egzekwować od jego ojca środki pieniężne – musiałaby działać na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez córkę lub syna. Tak więc jeśli matka dziecka nie posiada takiego dokumentu, to nie może reprezentować przed sądem czy też komornikiem swojego pełnoletniego dziecka. Komornik odmówiłby wszczęcia tej egzekucji, jako że wniosek pochodziłby od osoby nieuprawnionej.

Jeżeli więc ma pan wątpliwości, że pieniądze przejmuje była żona na własne cele, może, a nawet powinien przekazywać je bezpośrednio pełnoletniej córce.

Zawsze trzeba pamiętać, że wierzycielem, czyli tym, który się może jego domagać świadczenia alimentacyjnego, zawsze było i jest dziecko.

Numer: 50 (1159) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *