Tydzień z prawem (273)

Niedawno wprowadziłem się wraz z żoną i dzieckiem do bloku. Myślałem, że będzie nam się tu dobrze mieszkało. Niestety, sąsiad z piętra wyżej zatruwa wszystkim mieszkańcom życie, bo niemal codziennie urządza libacje alkoholowe przy głośnej muzyce. Mieszkańcy bloku boją się go upominać, bo wiedzą, że miał kryminalną przeszłość. Co możemy zrobić, aby pozbyć się uciążliwego sąsiada?

Sromoty wspólnoty

Adwokat Agnieszka Malczyk

Zamieszkiwanie w budynku wielorodzinnym wymaga zaakceptowania pewnych reguł współżycia społecznego i dobrego wychowania. Lokatorzy na ogół stosują się do takich zasad. Problem stanowią jednostki łamiące reguły ustalone m.in. w regulaminie porządku domowego.

Kodeks wykroczeń stanowi, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli zaś taki czyn ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu czy środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Tak więc w opisanych sytuacjach polecam wezwać patrol straży miejskiej lub policji, która przyjmie zgłoszenie i podjedzie na interwencję. To może utemperować uciążliwego lokatora we wspólnocie mieszkaniowej.

Pomocny w walce z trudnym sąsiadem w budynkach wielorodzinnych może być regulamin wspólnoty mieszkaniowej. Precyzuje on dokładnie nasze prawa i obowiązki wobec sąsiadów, administracji czy wspólnoty. Możliwość uchwalania takich regulaminów daje ustawa o własności lokali. Regulamin daje wspólnocie mieszkaniowej możliwość upominania mieszkańca, że jego zachowania są sprzeczne z zapisami, które znajdują się w tym dokumencie.

W ostateczności wspólnota może wystąpić do sądu z wnioskiem o zlicytowanie mieszkania uciążliwego sąsiada. Na gruncie ustawy o własności lokali możliwość taką przewiduje art. 16 UWL. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Potrzebna jest na to zgoda większości właścicieli, gdyż jest to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

Egzekucja stanowi sankcję przeciwko członkowi wspólnoty mieszkaniowej, który nie realizuje swoich obowiązków związanych z członkostwem i jest traktowana w orzecznictwie sądowym jako ostateczność.

Numer: 49 (1157) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *