Tydzień z prawem (271)

Byłam w związku z moim byłym partnerem przez 5 lat. Nasze pożycie układało się wspaniale, dopóki nie zaczął kontrolować mnie na każdym kroku. Był bardzo zaborczy. Nie mogłam tego znieść i zerwałam z nim. On nie pogodził się z moją decyzją. Od kilku miesięcy zadręcza mnie wiadomościami i telefonami. Widuję go pod moim blokiem i pod biurowcem, w którym pracuję. Przez jego zachowanie straciłam poczucie bezpieczeństwa. Nie wiem, do czego jeszcze jest zdolny… Co mogę zrobić, aby go powstrzymać?

Kariera stalkera

Adwokat Agnieszka Malczyk

Opisane zachowania byłego partnera to nic innego jak stalking, czyli uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności. Od 6 czerwca 2011 r. stanowi przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat (art. 190a § 1 k.k.) lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej – do 10 lat. Osoba dopuszczająca się stalkingu nazywana jest stalkerem. Jest to przestępstwo ścigane na wniosek poszkodowanego.

Stalking może mieć różne formy zaczynając od uporczywych prób kontaktu, nachodzenia czy śledzenia, pomimo iż osoba wyraźnie zaznaczyła, że nie życzy sobie takich kontaktów. Stalking może się też wiązać z przemocą fizyczną i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ofiary.

W świetle obowiązującej regulacji, by zachowanie mogło być uznane za stalking, nękanie przez sprawcę musi być uporczywe, a zatem polegać na nieustannym oraz istotnym naruszaniu prywatności innej osoby oraz na wzbudzeniu w pokrzywdzonym uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia. Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agresji. Nadto prawnie irrelewantne jest w kontekście strony podmiotowej tego przestępstwa, czy czyn sprawcy powodowany jest żywionym do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, chęcią dokuczenia mu, złośliwością czy chęcią zemsty – postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 12 grudnia 2013 r. III KK 417/13.

Tak więc z uwagi na fakt, iż były partner od kilku miesięcy zadręcza panią wiadomościami oraz telefonami, a także śledzi, powinna pani podjąć radykalne kroki prawne. Trzeba więc jak najszybciej zgłosić policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Można to zrobić ustnie do protokołu spisanego przez policjanta dyżurującego na komisariacie lub w wersji pisemnej. Cała sytuacja może znaleźć swój finał na sali sądowej, wobec czego powinna pani zadbać o zabezpieczenie dowodów. Warto zachować wiadomości, maile i nagrania, które mogą świadczyć o stalkingu. Te dowody ułatwią organom ścigania prowadzenie działań zapewniających ochronę. Po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokuratura sporządzi akt oskarżenia do sądu, który orzeknie karę oraz właściwe środki karne jak zakaz kontaktu i zbliżania się, celem powstrzymania byłego partnera od dalszych przestępczych zachowań.

Numer: 47 (1155) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *