CegłówCegłów oświatowy

Podczas posiedzenia rady gminy skarbnik Milena Dąbrowska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Cegłów w roku szkolnym 2018/2019. Sprawozdanie było zwarte, ponieważ lokalny samorząd jest organem prowadzącym tylko dla jednej placówki oświatowej…

Stopnie analiz

Cegłów oświatowy / Stopnie analiz

Gmina Cegłów zarządza tylko jedną placówką, ale złożoną z kilku komponentów. W skład Zespołu Szkolnego im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa wchodzą szkoła podstawowa i przedszkole w Cegłowie oraz ich filie w Piasecznie. W minionym roku szkolnym funkcjonowała jeszcze ostatnia klasa gimnazjalistów. Do głównej placówki uczęszczało 367 uczniów podstawówki, 42 gimnazjum oraz 102 przedszkolaków, zaś filia miała zaledwie 12 podopiecznych w podstawówce i 33 przedszkolaków.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wiciejów i Okolic zarządza drugą ze szkół podstawowych na terenie gminy Cegłów. W minionym roku szkolnym uczęszczało do niej 81 uczniów, a także 25 dzieci w oddziale i punkcie przedszkolnym.

Jak zwykle ważną rolę w sprawozdaniu zajmowały wyniki egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty. W obydwu przypadkach szkoła w Cegłowie okazała się lepsza od wiciejowskiej, ale na tle powiatu, województwa i kraju rezultaty pisemnego sprawdzianu wiedzy nie były już tak korzystne.
Cegłowskim gimnazjalistom najlepiej poszło z angielskim na poziomie podstawowym. Wynik 69% jest nieco lepszy od średniej krajowej, ale gorszy o powiatowej i wojewódzkiej. Nieźle wypadł też język polski, historia i WOS.
Ósmoklasiści wypadli lepiej, a siłę pokazali zwłaszcza w przedmiotach ścisłych. Wyniki egzaminu z matematyki wyglądają bardzo dobrze, a na tle kraju wręcz znakomicie – 58% w stosunku do średniej krajowej 45%. Także język angielski stanowi powód do zadowolenia, a nieco gorzej było z językiem polskim.
Warto wspomnieć jeszcze o pracach modernizacyjnych, które zostały wykonane w roku szkolnym 2018/2019. Największy wydatek to rozpoczęcie remontu kuchni w ZS w Cegłowie (124 tys. zł). Prawie 100 tys. zł kosztowała też termomodernizacja budynku szkoły w Wiciejowie, gdzie wykonano także remont sali gimnastycznej i pomieszczeń – łącznie za prawie 50 tys. zł.

Numer: 46 (1154) 2019   Autor: (łk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *