Szkole w Wielgolesie udało się uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Tematem wiodącym była maksyma, że miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt…

Zwierzaki do klaki

Zwierzaki do klaki

W ramach realizacji projektu gościli grupę młodzieży i ich opiekunów z Jarosławia leżącego 300 km na wschód od Moskwy. Zapoznali ich ze sposobami i formami opieki nad zwierzętami domowymi, hodowlanymi, a także znajdującymi się w schroniskach i ZOO. Odwiedzili też gabinet weterynaryjny i oborę w Transborze.
Rewizyta w Jarosławiu to podobne jak w Polsce warsztaty edukacyjne w delfinarium i ZOO, gdzie stworzono nowoczesną klinikę weterynaryjną. Z kolei w Muzeum Przyrodniczym w Jarosławiu uczniowie zapoznali się z fauną regionu i zobaczyli przebywającą tam od 30 lat niedźwiedzicę Maszę. Ze światem nauki zetknęli się w trakcie zajęć laboratoryjnych na wydziale biologii jarosławskiego uniwersytetu. Młodzież spędziła miłe chwile na przygotowanym przez rodziców spotkaniu integracyjnym. Projekt nauczył nas większej empatii i poczucia odpowiedzialności za los zwierząt. Mamy nadzieję, że młode pokolenie weźmie na siebie odpowiedzialność nie tylko za przyszłość zagrożonych gatunków, ale także na co dzień wykaże się humanitarnym podejściem do braci mniejszych – sumuje projekt rusycystka Małgorzata Prokop.

Numer: 44/45 (1152/1153) 2019   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *