Tydzień z prawem (269)

Niedawno zmarł mój ojciec, z którym nie utrzymywałem kontaktu. Nawet nie pamiętam, bo opuścił moją matkę jeszcze jak byłem dzieckiem. Rodzice nie zawarli związku małżeńskiego. Byłem jedynym dzieckiem mojego ojca. Zostawił po sobie jedynie długi. Odrzuciłem więc po nim spadek, ale mam 12 letnią córkę. Co powinienem zrobić, aby nie narazić jej na negatywne konsekwencje związane ze spadkiem po dziadku…

Spadkowe długi

Adwokat Agnieszka Malczyk

Warto wskazać, iż odrzucenie spadku ma taki skutek, jakby spadkobierca zmarł przed spadkodawcą, więc po nim nie dziedziczy. Jednakże w miejsce spadkobiercy odrzucającego spadek wchodzą jego dzieci. Każde z nich dziedziczy w częściach równych udział w spadku, który przypadał na spadkobiercę.

O ile odrzucenie spadku we własnym imieniu nie jest zbyt trudną czynnością, to odrzucenie spadku w imieniu dziecka jest bardziej skomplikowane…

Małoletnie dzieci (osoby poniżej 18 tego roku życia) samodzielnie nie mogą odrzucić spadku, więc konieczne jest działanie rodziców w ich imieniu. Odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku powinien złożyć w imieniu takiego dziecka rodzic. Jego skuteczność zależy jednak od zgody sądu opiekuńczego.

Wniosek do SO należy bezwzględnie złożyć przed upływem 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania dziecka do spadku i najlepiej uczynić to niezwłocznie. Powoduje to zawieszenie biegu terminu do złożenia o odrzuceniu spadku i termin ten biegnie dalej od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu rodzinnego.

Tak więc powinien pan złożyć wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniej córki w celu uzyskania zgody na odrzucenie spadku. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawców, akt urodzenia małoletniego dziecka, potwierdzenie odrzucenia spadku przez rodzica oraz odpis aktu zgonu osoby, po której ma być odrzucony spadek.

Warto wskazać, że nawet jeśli władzę rodzicielską sprawują oboje rodzice, z wnioskiem może wystąpić także tylko jedno z nich.

Motywując wniosek do sądu z reguły wystarczy wykazać, że spadek jest zadłużony i że rodzice już go odrzucili. Można to zrobić pokazując wezwania do zapłaty do zmarłego, umowy kredytowe czy dokumentację komornika. Jeśli nie posiadamy powyższych dokumentów, a mamy np. informację, który komornik prowadził egzekucję, można wnioskować, by to sąd zwrócił się do danej instytucji/podmiotu o udzielenie informacji o wysokości zadłużenia spadkodawcy. 

Po uzyskaniu zgody od sądu trzeba złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem. To jest ostatni etap odrzucenia spadku w imieniu małoletniego.

A co, jeśli sąd opiekuńczy nie udzieli zgody na odrzucenie spadku... O tym za tydzień.

Numer: 44/45 (1152/1153) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *