Tydzień z prawem (268)

Sąd ustalił moje kontakty z małoletnią córką w każdy wtorek i co drugi weekend miesiąca. Kontakty od początku nie są realizowane z winy mojej byłej partnerki. Matka twierdzi, że dziecko nie chce się ze mną spotykać, a ona nie będzie córki do tego namawiać. Niestety wiem, że matka nastawia córkęprzeciwko mnie. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Zależy mi na córce i nie chciałbym stracić z nią kontaktu…

Kary za swary

Adwokat Agnieszka Malczyk

Zgodnie z art. 113 KRiO niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu oraz porozumiewanie się i utrzymywanie korespondencji.
Osobista styczność z dzieckiem jest zjawiskiem naturalnym, wynikającym z najbliższego pokrewieństwa, a nie z władzy rodzicielskiej i z reguły służy jego dobru, a pozbawienie tej styczności następuje wówczas, gdy odbywa się ona ze szkodą dla dziecka. Rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem i żaden z nich nie może dokonywać czynności zmierzających do zniechęcenia dziecka do kontaktów.

Co więc robić? Można wystąpić do sądu celem wyegzekwowania przysługującego kontaktu z dzieckiem. Kodeks postępowania cywilnego ustanawia instytucję sankcji pieniężnej za naruszenie tych obowiązków. Warunkiem niezbędnym jest dysponowanie dokumentem regulującym kontakty, tj. orzeczeniem sądu lub ugodą.
W pierwszym etapie sąd udziela tylko ostrzeżenia jednemu z opiekunów. Bada tylko, czy doszło do naruszenia postanowień i wprost wskazuje, jaką kwotę pieniędzy będzie musiał zapłacić rodzic za każde naruszenie kontaktów z dzieckiem.
W ten sposób będzie pan dysponował postanowieniem zagrażającym nakazem zapłaty określonej kwoty. Ten dokument uprawnia rodzica do ewentualnego zainicjowania etapu drugiego, a więc do żądania zapłaty odpowiedniej sumy pieniędzy przez rodzica utrudniającego kontakty z dzieckiem.

Etap drugi zaczyna się dopiero, jeżeli jeden z rodziców nadal nie wywiązuje się z warunków umowy. Wtedy sąd nakłada na niego karę finansową. Na tym etapie sąd musi ponownie sprawdzić, czy rzeczywiście dochodzi do naruszeń oraz zbadać sytuację materialną i finansową osoby, która będzie zobowiązana do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Jej wysokość uzależniona jest od liczby naruszeń postanowienia o orzeczeniu kontaktów oraz wielkości majątku opiekuna, który to utrudnia. Postępowania w sprawach o wykonywanie kontaktów z dzieckiem wymagają wiele cierpliwości, niemniej jednak są one skuteczne i doprowadzają do efektywnej realizacji kontaktów z dzieckiem.
Trzeba pamiętać, że kontakt z dzieckiem jest bardzo ważny, więc zawsze warto podejmować wszelkie kroki prawne, aby móc bez żadnych utrudnień i przeszkód realizować swoje ojcowskie lub matczyne prawa.

Numer: 43 (1151) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *