Dębe zagospodarowane

Wójt oraz radni gminy Dębe Wielkie już od kilku lat systematycznie podejmują uchwały zmierzające do przyjęcia planów zagospodarowania  przestrzennego dla poszczególnych miejscowości. Od lat nieodłącznie spotykają się z protestami i skargami, więc także w przypadku Choszczówki  Dębskiej nie dało się ich uniknąć…

Testy protestów

Projekt uchwały wziął się z oczekiwań samych mieszkańców Choszczówki Dębskiej – wyjaśniał wójt Krzysztof Kalinowski. Chodzi o poszerzenia drogi biegnącej przez wieś, której wąski pas utrudnia budowę infrastruktury, np. oświetlenia ulicznego. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to jedyna możliwość, aby poszerzyć tę drogę – mówił wójt. Dzięki temu będzie można też m.in. poprawić drogę w kierunku Cyganki.
Wszystko brzmi całkiem rozsądnie, skąd więc protesty? Jak się okazuje, władze zostały oskarżone, że uchwalenie planu zagospodarowania pozwoli im na umiejscowienie na tym obszarze zakładu zajmującego się przetwórstwem czy składowaniem odpadów. Z protestem wystąpiła liczna grupa  mieszkańców Choszczówek – Dębskiej, Rudzkiej i Stojeckiej.
Wójt Krzysztof Kalinowski zdecydowanie odrzuca te oskarżenia. Wszystkie działki ujęte w planie zostały przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i usługi, a tylko jedna działka, która zresztą jest już zabudowywana, pod produkcję i usługi. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli większą łatwość budowy domów. Zdaniem dębskiego włodarza za protestem stoi grupa osób, które nie mieszkają w gminie Dębe Wielkie, ale mają tutaj swoje działki. Żerują na niewiedzy lokalnej społeczności, za co powinny słono zapłacić – kończył Kalinowski.
– Nie mamy żadnych planów związanych z gospodarką odpadami. Pracuję dla mieszkańców gminy Dębe Wielkie od 9 lat i nigdy ich nie oszukałem – bronił się wójt Kalinowski. Dodawał, że na każdym etapie procedury planistycznej mieszkańcy będą mieli wgląd w prowadzone prace, a stosowne informacje będą zamieszczane przez urząd.
Radni poprzez głosowanie wyrazili poparcie dla stanowiska wójta, a także dla całej koncepcji planu zagospodarowania. Projekt uchwały przyjęli bowiem jednogłośnie.

Numer: 42 (1150) 2019 Autor: (łk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *