Tydzień z prawem (267)

Moja sąsiadka jest osobą starszą i schorowaną. Ma troje dzieci, ale one nie są zainteresowane jej losem. Kilka dni temu zapytała mnie, czy pomogłabym jej sporządzić testament. Nie mam wykształcenia prawniczego i zupełnie się na tym nie znam. Jak pomóc mojej sąsiadce, aby mogła skutecznie  rozporządzić swoim majątkiem w świetle prawa?

Testament na amen

Adwokat Agnieszka Malczyk

Majątek, który zebraliśmy za życia, możemy rozdysponować w akcie ostatniej woli, zwanym testamentem. Jednak jest on prawnie ważny tylko wówczas, gdy osoba, która go sporządziła lub odwołała – dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych (art. 944 KC).
Co ważne, testament na charakter osobisty, co oznacza, że nie można go sporządzić we dwoje, ani odwołać przez pełnomocnika. Należy także pamiętać, że testament wywołuje skutki nie wcześniej, niż dopiero w momencie śmierci spadkodawcy.
Jest kilka metod sporządzania testamentu. Najbardziej popularnym jest testament własnoręczny (holograficzny). Wystarczy własnoręcznie spisać swoją ostatnią wolę na kartce papieru, podpisać ją i opatrzyć datą. Raz sporządzony testament można następnie odwołać, niszcząc go lub spisując nowy dokument. Nieważny jest więc testament, który zostanie spisany na komputerze, maszynie do pisania lub przez inną osobę, a następnie jedynie podpisany przez spadkodawcę. Usprawiedliwieniem nie może być nawet niewyraźny charakter pisma testatora. Duże znaczenie ma również złożenie pod testamentem poprawnego podpisu. Nie mogą to być inicjały ani parafa.
Coraz częściej sposobem jest sporządzenie go notarialnie. Jeśli testament został sporządzony w formie aktu notarialnego, podważenie go jest stosunkowo trudne, bo ma charakter dokumentu urzędowego. Zaprzeczenie jego treści może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach – osoba, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego, powinna te okoliczności udowodnić.
Ważny też będzie testament ustny, czyli alograficzny sporządzony poprzez oświadczenie ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec władzy lokalnej, w tym kierownika urzędu stanu cywilnego.
Można go sporządzić wówczas, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeśli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej  formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Istotna jest jeszcze jedna przesłanka stanowiąca o mocy testamentu ustnego, a mianowicie traci on moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba, że spadkodawca umrze przed tym terminem.
Często się zdarza, że testatorzy sami tworzą inne formy – skutkujące nieważnością testamentu – będące wymieszaniem form dozwolonych. Warto  zatem, aby nie narazić się na nieważność testamentu skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Numer: 42 (1150) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *