Żakowska jubilatka OSP

Już zaczęła się druga dekada wolnej Polski, gdy Aleksander Duszczyk zwołał okolicznych chłopów do zorganizowania jednostki OSP. Zapisało się aż 33 ochotników, którzy od razu uchwalili statut, a w nim źródła finansowania ogniowego taboru. Udało się i już w kilka dni po założeniu straży mieli nie tylko pieczątkę, ale też ręczną sikawkę, dwa beczkowozy i dzwonek alarmowy zakupiony przez nowo wybranego prezesa Władysława Czapka. Ta  dźwięczna pamiątka po 90 latach urosła do rangi budzącego zmysły symbolu…

Dzwony do korony

Żakowska OSP miała ośmiu prezesów. Byli nimi Aleksander Duszczyk, Maksymilian Czapek, Franciszek Piętka, Stanisław Piotrowski, Franciszek Rutkowski, Jan Duszczyk, Wiesław Prasuła i Piotr Rosik. Miała też ośmiu naczelników jak Franciszek Lorens, Stanisław Kulka, Bolesław Wójcik, Wiesław Prasuła, Piotr Rosik, Dariusz Piętka, Zbigniew Prasuła i Michał Niewczas.
Każdy z nich wniósł do jednostki nie tylko chęci, ale też wybudowane w 1933 i 1979 roku (na 50-lecie) dwie strażnice, kolejne ich wyposażenie i coraz lepsze wozy ratunkowo-gaśnicze. Szczególnie po wejściu OSP Żaków do systemu KSRG, dzięki któremu mają prawie 60 wyjazdów akcyjnych w roku. Jednak największe sukcesy odnoszą w zawodach sportowo- pożarniczych. W trzech ostatnich edycjach druhowie i druhny nie schodzili z pudła, a w tegorocznych zdobyli męskie wicemistrzostwo i kobiece mistrzostwo powiatu.
Nie o wszystkim mówił prezes Piotr Rosik, bo Tomasz Duszczyk i Patryk Prasuła przygotowali na 90-lecie biuletyn okolicznościowy, a w nim nie tylko historię OSP.

Zabieg prasowy żakowskich strażaków spowodował, że mieli więcej czasu na odznaczanie medalami i odznakami oraz gratulacjami. I tak złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali dwaj druhowie – Piotr Rosik i Krzysztof Sychowicz, srebrne – Zbigniew Prasuła, Bernard Zwierz, Marcin Ruta, Tomasz Duszczyk, Artur Senktas, Paweł Soćko, Radosław Czyżkowski, Marek Soćko, Jacek Krupa i Rafał Duszczyk, a brązowe – Wiesław Zalewski, Paweł Wójcik s. Leszka i Kamil Mlącki. Dodatkowo trzech strażaków uznano za wzorowych. To Jarosław Rumak, Jakub Wielgołaski i Kornel Prasuła.

Aż 21 druhów uhonorowano odznakami za wysługę lat. Tu bezkonkurencyjny okazał się Bernard Brzezek z 65 latami w OSP, a za nim Wiesław Prasuła odznaczony za 55 lat wysługi. Po 40 lat mają Krzysztof Sychowicz i Zbigniew Duszczyk, a kolejne roczniki to 35-letni Zbigniew Prasuła i Bernard Zwierz, 30-letni Jacek Krupa i Piotr Rosik oraz 20-letni Radosław Czyżkowski, Michał Reda i Marcin Ruta. Dekadę osiągnęli Adam i Kamil Mląccy, Michał Niewczas, Patryk i Arkadiusz Prasułowie, Stanisław Jaroń, Łukasz Sychowicz, Paweł Wójcik, Rafał Wrzosek i Wiesław Zalewski.
To nie koniec gali medalowej, bo Krzyż Floriana za zasługi dla OSP otrzymali Bernard Brzezek, Michał Niewczas i Łukasz Sychowicz, a złotą odznakę – cała drużyna młodzieżowa, czyli Damian Borkowski, Adrian i Sebastian Dziugłowie, Mateusz Zalewski, Krzysztof Wilk oraz Rafał Kubowiak.

O żakowskiej jednostce pamiętały też władze Mazowsza oraz powiatowe i gminne zarządy OSP. I tak w dowód wdzięczności za dotychczasową działalność OSP Żaków i druhowie Piotr Rosik z Krzysztofem Sychowiczem zostali odznaczeni Medalem Pamiątkowym Pro Masovia. Natomiastdrużyna kobieca i promotorzy jednostki jak Anna Duszczyk, Andrzej Kot, Edward Senktas, Mirosława Woźnica, Rafał Młot, Krzysztof Sychowicz, Zbigniew Prasuła, Piotr Strzelec, Danuta Zwierz i… były wójt Grzegorz Zieliński otrzymali listy gratulacyjne.  Przysłał je także prezes ZW iZP OSP Antoni J. Tarczyński, którego w Żakowie zastępował Bogdan Wójcik. Natomiast zarząd gminny gratulował wyłącznie paniom i niekoniecznie druhnom. Na dodatek także żakowski prezes wyróżnił trzynaścioro fanów i sponsorów swojej jednostki.

Czas zbliżających się wyborów sprowadził do Żakowa kandydatów na posłów i senatorów. Jubileuszu gratulowali Daniel Milewski, Teresa Wargocka, Marek Sawicki, Czesław Mroczek i Mirosław Krusiewicz. Ich fragmenty przemówień znajdziemy w reportażu filmowym, ale trzeba podkreślić, że o swoich zasługach nie powiedzieli ani słowa. Nie wypadało, lub dzięki wrodzonej lub nabytej skromności.
A żakowskiej OSP życzymy ciekawej i bogatej drogi do setnej korony. Oczywiście z zabytkowym dzwonkiem alarmowym…

Numer: 39 (1147) 2019 Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *