Tydzień z prawem (265)

Doszło do sytuacji, która mnie niepokoi. Wracając z pracy zamyśliłem się i nie zatrzymałem się do policyjnej kontroli. Zauważyłem ją w ostatniej chwili, a droga, którą jechałem, zrobiła się bardzo wąska, więc nie mogłem wykonać innego manewru jak kontynuowanie jazdy. Wspomniałem o tym zdarzeniu kolegom. Jeden z nich wspomniał, że w ten sposób można stracić prawo jazdy. Czy policja rzeczywiście może mi zabrać prawo jazdy…

Niedole kontroli

Adwokat Agnieszka Malczyk

Przede wszystkim należy zauważyć, iż funkcjonariusze policji mają prawo zatrzymać kierującego pojazdem. Nawet jeśli jedzie on przepisowo. Mimo to zdarzają się jednak sytuację, m.in. takie jak pana, że kierowca, mimo znaków i poleceń wydawanych przez policjanta, nie zatrzymuje się do kontroli. Należy również zauważyć, iż mogą to być niecelowe działania kierowcy, ponieważ funkcjonariusze zazwyczaj nie chcąc być widocznymi z daleka, ustawiają się w miejscach słabo widocznych.
Zgodnie z treścią art. 92 §2 kw, kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli, nakazującego zatrzymanie  pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny. Jak czytamy dalej, w razie popełnienia wykroczenia określonego w tym paragrafie można orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Z całą pewnością tak samo odpowiada kierowca, który zatrzymał się na sygnał policjanta, ale kiedy ten podchodził do pojazdu – ruszył, uniemożliwiając dokonanie kontroli. Mimo iż faktycznie kierowca zastosował się do sygnału, to de facto dokonanie kontroli uniemożliwił, co stanowi istotę opisanego wykroczenia. Wysokość grzywny za to z pozoru błahe wykroczenia może wynieść od 20 do 5000 zł. Wynika to wprost z art. 24 kw.
Jednak to nie grzywna w tym przypadku spędza sen z powiek. Zdecydowanie bardziej dolegliwy może się okazać dla kierowcy zakaz prowadzenia  pojazdów. Sąd nie jest jednak obowiązany zastosować tego rodzaju sankcji wobec obwinionego. Przepis daje taką możliwość, z której sąd może skorzystać, jeżeli stwierdzi, że czyn został popełniony umyślnie i z konkretnych powodów, jak świadome łamanie przepisów drogowych, chęć ukrycia faktu prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu albo ucieczka przed oznakowanym radiowozem. Jeżeli sąd postanowi orzec zakaz prowadzenia pojazdów, to wymierza ten zakaz na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
Być może policjanci nie zdecydowali się na pociągnięcie pana do odpowiedzialności. Czy tak jest w rzeczywistości, dowie się pan z czasem. W tym miejscu warto odwołać się do treści art. 45 kw, który stanowi o przedawnieniu karalności wykroczenia. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.

Numer: 39 (1147) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *