Mamy kolejnych nauczycieli szkół z mianowaniem. Warunkiem uzyskania tego awansu zawodowego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez zarząd powiatu.

Mianowani nie szklani

Mianowani nie szklani

Taką próbę zaliczyło 11 nauczycieli, a wśród nich Agata Buśko, Edyta Kosiorkiewicz, Joanna Lipińska, Lidia Nowak-Chomicz, Monika Skrzydlewska, Ewa Pudłowska, Iwona Pavlidou, Katarzyna Wierzbicka, Tomasz Miszczak, Violetta Wileńska oraz Małgorzata Kozińska-Zięba.
Przy odebraniu aktów mianowania, awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie, że będą rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela, wychowawcyi  opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji RP. O strajkach nie wspominano…

Numer: 38 (1146) 2019   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *