Tydzień z prawem (264)

Rodzice przepisali wszystko, czyli budynki i ziemię najmłodszemu bratu. Obiecał że spłaci rodzeństwo, ale mija już 30 rok, a on twierdzi, że nic nam się nie należy, bo opiekował się rodzicami w chorobie aż do ich śmierci. Czy mam z bratem po tylu latach prawo do zachowku?

Czas na zachowek

Adwokat Agnieszka Malczyk

Zachowek jest instytucją chroniącą prawa najbliższej rodziny w przypadku, gdy spadkodawca korzystając ze swojego uprawnienia, jakim jest swoboda testowania, rozporządzi swoim majątkiem w taki sposób, że pominie rodzinę lub rozporządzenia majątkiem jeszcze za życia pozbawiając schedy spadkowej spadkobierców. Ochrona praw najbliższej rodziny zmarłego należy bowiem do podstawowych założeń prawa spadkowego.

Określając prawo do zachowku należy odwołać się do przepisów dotyczących dziedziczenia ustawowego oraz do treści art. 991 KC, w którym określony jest krąg osób uprawnionych do zachowku.

Jak wynika z treści tego artykułu zstępnym, a więc pozostałym dzieciom, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się połowa wartości udziału spadkowego, a w przypadku gdy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, co do zasady pominięte rodzeństwo ma prawo żądać zachowku.

Należy pamiętać, że z systemie prawa polskiego instytucja zachowku została ukształtowana jako wierzytelność, tj. roszczenie o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Jest to prawo o charakterze względnym.

Warto też wiedzieć, że zgodnie z art. 1007 § 1 roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Kiedy jednak spadkodawca nie pozostawił schedy ma zastosowanie drugi paragraf wskazanego artykułu. Zgodnie z nim bieg terminu przedawnienia liczy się od otwarcia spadku, czyli – zgodnie z art. 924 k.c. – od chwili śmierci spadkodawcy. Jeśli nie minęło jeszcze pięć lat od śmierci rodziców, można wystąpić do sądu z roszczeniem.

Odnosząc się do kwestia faktu, że młodszy brat opiekował się rodzicami, to należy zauważyć, nie ma to żadnego znaczenia, jeśli pozostali spadkobiercy nie zostali wydziedziczeniu lub w sposób rażący nie dopełniali swoich obowiązków rodzinnych, co mogło by skutkować wypełnieniem ustawowych przesłanek do wydziedziczenia.

Numer: 38 (1146) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *