Powiat mińskiPowiat na wakacje

Wotum zaufania jest nowością w znowelizowanej ustawie o samorządzie powiatowym, podobnie jak wprowadzenie wymogu opracowania i  przedstawienia przez władze powiatowe raportu o stanie powiatu. Taki dokument został przygotowany i mimo kilku uwag, został przyjęty, a  dwuskładowy w ostatnim roku zarząd zyskał aprobatę radnych…

Zdania zaufania

Powiat na wakacje / Zdania zaufania

Przewodniczący Mirosław Krusiewicz zasugerował, że raport może mieć korygowaną formę wedle pomysłów postulowanych przez radnych, czego w przyszłości nie wyklucza. Oprócz statystyk potrzebna jest idea szerszego spojrzenia na społeczność lokalną jako mieszkańców wszystkich gmin.
Już bez przeszkód zarząd uzyskał absolutorium, więc dyskusja owinęła się wokół wciąż żywych problemów SP ZOZ. Dyrektor Mariusz Martyniak odniósł się do zmian, które już się zadziały lub zadzieją się w stosunku do sprawozdania. Od 1 lipca br. jest zespół dwóch neurologów w szpitalu i uruchomiono pracownię EMG. Możliwe, że w lipcu rozpoczną się biopsje, pierwsze operacje tarczycy i operacje otolaryngologiczne. Coraz bliżej do podpisania umowy na projekt rządowy TOPSOR, który ma poprawić bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy lekarzy, pielęgniarek i ratowników na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Dyrektor zaznaczył, że sytuacja kadrowa w szpitalu jest  stabilna, nie ma zagrożenia w stosunku do zamknięcia lub ograniczenia dostępności personelu w rozumieniu funkcjonowania oddziałówi  poradni specjalistycznych.

Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Domu Dziecka, którego budowa dobiega końca, a zlokalizowany jest na działce przy ul. Budowlanej w sąsiedztwie stołówki Budowlanki. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówki  opiekuńczo-wychowawcze muszą dostosować się do nowych standardów do 1 stycznia 2021 roku. Chodzi tu m.in. o maksymalną ilość dzieci w placówce, tj. do 14 osób i w wieku powyżej 10 lat. Dlatego właśnie w Mińsku powstaje Dom Dziecka, w którym zamieszka część podopiecznych z Falbogów. To mało, więc radni dążą do wybudowania drugiego Domu Dziecka na tej samej działce przy ul. Budowlanej. Pozwoli to na odejście od umieszczania dzieci z dala od miasta.

Była i sprawa regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli. Wicestarosta Kikolski opowiadał o  długotrwałych negocjacjach ze związkami zawodowymi. ZNP ustalenia podpisał, natomiast NSZZ Solidarność wystosowała do władz powiatu pismo, przedstawiając swoje stanowisko i wnioskowała o odrzucenie projektu regulaminu. Kikolski twierdził, że celem zmian było wprowadzenie procentowych dodatków w zamian za kwotowe, by się automatycznie rewaloryzowały, gdy podwyższona zostaje pensja podstawowa. Poza tym dotychczasowy regulamin nie pozwalał na zwiększanie dodatków. Mimo sprzeciwu NSZZ Solidarność rada przyjęła uchwałę w kształciezaproponowanym przez zarząd.

Numer: 30/31 (1138/1139) 2019   Autor: J. Zbigniew Piątkowski

/pliki/Baner%20Najlepsza%20Promocja%202020%20-%20wersja%20standardowa.jpg


Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *