Od 11 lat w gminie Latowicz uzdolnionym uczniom przyznawane są stypendia wójta gminy Latowicz. Za miniony rok szkolny Bogdan Świątek-Górski przyznał 12 stypendiów za wysokie wyniki w nauce i 16 nagród za osiągnięcia sportowe i naukowe. Wysokość przyznanego pojedynczego stypendium wyniosła 1 500 zł.

Nagrody Latowicza

Nagrody Latowicza

Stypendia otrzymali uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum spełniający łącznie dwa warunki, czyli uzyskanie średniej ocen co najmniej 5,6 w SP i 5,4 w GM oraz uzyskanie wzorowej oceny z zachowania.
Wysokość nagród przyznano w zależności od zajętego miejsca: I miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym –200 zł, miejsca I-II w konkursie na szczeblu regionu – 300 zł, miejsca I-II w konkursie wojewódzkim – 800 zł, miejsca od I-IV w konkursie ogólnopolskim – 1 000 zł.
Nagrody otrzymali uczniowie, którzy uzyskali w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego promocję do następnej klasy lub ukończyli szkołę oraz uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
Samorząd Latowicza wydatkował na ten cel kwotę w wysokości 22 500 zł.

Numer: 30/31 (1138/1139) 2019   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *