Tydzień z prawem (261)

Jestem zadowolona, że rozwód został orzeczony z winy męża. Chciałabym jak najlepiej zabezpieczyć przyszłość dzieci, darując im mieszkania. Jedno kupiliśmy wspólnie, a drugie mąż dostał od rodziców w stanie konieczności generalnego remontu. On nie chce przepisać mieszkań na każde z dzieci, a nawet orzekł, że nie mam prawa głosu w kwestiach majątkowych, bo to on utrzymywał całą rodzinę przez wiele lat. Rzeczywiście, ja głównie opiekowałam się dziećmi i dopiero niedawno wróciłam do pracy. Uważam jednak, że to dzięki mojemu zaangażowaniu on mógł się realizować zawodowo. Czego mogę żądać…

Nic bez podziału

Adwokat Agnieszka Malczyk

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Natomiast do majątku osobistego należą przedmioty majątkowe nabyte przez tego małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej, nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę.

Zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, zupełnie bez znaczenia jest to, że mąż więcej zarabiał. Zatem warunkiem przeprowadzenia podziału majątku wspólnego jest ustanie wspólności majątkowej min. po upływie 21 dni w przypadku orzeczenia przez sąd rozwodu małżonków.

Małżonkowie mogą dokonać podziału dotychczasowego majątku. W przypadku podziału umownego strony mogą ograniczyć podział tylko do części majątku wspólnego i uwzględnić ich subiektywną wartość oraz dowolnie ustalić komu przypadną poszczególne przedmioty oraz wysokość i terminy ewentualnych spłat czy dopłat.

Podział sądowy co do zasady powinien obejmować cały majątek wspólny, a wartość przedmiotów winna zostać określona według kryteriów obiektywnych tzn. cen rynkowych.

W przypadku gdy małżonkowie obok majątku wspólnego mieli także majątki osobiste, przy podziale majątku wspólnego powinni dodatkowo rozliczyć wydatki i nakłady poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny lub z majątku wspólnego na majątek osobisty. W związku z tym każdy z małżonków jest obowiązany zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych dokonanych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód oraz może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, przy czym nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku wspólnego w chwili ustania wspólności.

W tym przypadku chodzi o nakłady na remont mieszkania, które mąż otrzymał od rodziców .

Numer: 30/31 (1138/1139) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *