Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim

Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim informuje, iż od 1 października 2012 r. osoby fizyczne mogą składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D – za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2010 r. i PCC-3 (bez załącznika 3a) – dotyczące czynności cywilnoprawnych dokonywanych po 31 grudnia 2011 r.

PITY bez podpisu

PITY bez podpisu

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a złożona deklaracja zostanie przesłana bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętać jednak należy, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.

Do wysłania deklaracji podatkowych potrzebny dostęp do Internetu oraz PESEL lub NIP w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej albo zarejestrowania jako podatnik podatku od towarów i usług albo płatnik składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składane są deklaracje.
Dane te zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji. 

Numer: 2012 41   Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *