Tydzień z prawem (260)

Mamy z żoną poważny problem z dorosłym synem, który z nami mieszka. Od kilku lat nie chce podjąć stałej pracy, nie pomaga nam w opłatach za mieszkanie oraz nadużywa alkoholu. Bywa też wulgarny i wszczyna nocne awantury. Jesteśmy z żoną bezradni, bo nie da się tak dalej żyć. Chcemy, aby syn się wyprowadził z naszego mieszkania, usamodzielnił się i przemyślał swoje zachowanie…

Gdy wina syna

Adwokat Agnieszka Malczyk

Istnieją trzy drogi, aby zmusić dorosłe dziecko do wyprowadzenia się z mieszkania. Pierwsza to roszczenie o wydanie użyczonej nieruchomości. Umowa użyczenia winna być wypowiedziana z miesięcznym wyprzedzeniem. Później można wystąpić do sądu z pozwem o eksmisję, bo meldunek syna w żaden sposób nie wpływa na jego prawo do lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, który ciąży na gminie.

Druga droga – także cywilna – to złożenie wniosku do sądu o opuszczenie mieszkania w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Stanowi on, że jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie do miesiąca od dnia wpływu wniosku. 

Trzecia droga to procedura karna, która polega na zgłoszeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez syna na waszą szkodę. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2010 r. i wprowadziła do KPK nowy rodzaj środka zapobiegawczego, tj. nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego przez sprawcę zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Nakazanie opuszczenia lokalu jest możliwe, jeżeli zarzucone przestępstwo zostało popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej ze sprawcą. Ponadto, musi zachodzić uzasadniona obawa, że podejrzany (oskarżony) ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

W państwa sytuacji w trakcie awantury domowej najlepszą doraźną ochronę zapewni wezwanie policji, która zawsze zobowiązana jest do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ofierze przemocy w rodzinie, wliczając w to zatrzymanie sprawcy. Dokumentacja z interwencji policyjnych może posłużyć jako dowód w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy w rodzinie, jak również pomóc w uzyskaniu nakazu opuszczenia przez niego mieszkania.

Musicie więc zdecydować, którą z powyższych procedur chcecie zastosować względem z syna, pamiętając przy tym, iż sprawa karna (skazanie) może narazić syna na negatywne konsekwencje prawne w przyszłości, jak na przykład trudności w znalezieniu pracy.

Numer: 28/29 (1136/1137) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *