Tydzień z prawem (259)

Długo zastanawiałam się, czy napisać o mojej siostrze, która zachorowała na depresję. Jej mąż zupełnie nie interesuje się jej zdrowiem. Nie odwiedził jej nawet w  szpitalu. Przypadkowo byłam świadkiem, jak domagał się spełniania obowiązków małżeńskich. Siostra odmówiła, bo teraz żyje w swoim świecie i nie interesuję jej ta sfera życia. Szwagier zaczął narzekać i wspomniał o rozstaniu. Czy ma prawo żądać rozwodu z chorą żoną?

Seks nie choroba

Adwokat Agnieszka Malczyk

W swoim pytaniu dotknęła pani delikatnej kwestii ustania współżycia fizycznego. Zauważyć należy, iż w orzecznictwie wypowiadany jest pogląd, że utrzymywanie stosunkówfizycznych między małżonkami, jako przejaw funkcjonowania doniosłego wycinka pożycia małżeńskiego, uniemożliwia uznanie rozkładu za zupełny (zob. orzeczenie SN z dnia 6 października 1951 r., C 188/51, OSN(C) 1952, nr 3, poz. 72 oraz orzeczenie SN z dnia 8 grudnia 1951 r., C 259/51, NP 1953, nr 5, s. 81). Nie  można jednak z góry ustalić zasady bez wyjątków, że każdy stosunek fizyczny między małżonkami wyłącza możliwość uznania rozkładu pożycia za zupełny.
A co, jeśli nastąpi odmowa wspólnego pożycia? Właśnie rozkład pożycia małżeńskiego może być następstwem odmowy współżycia płciowego ze strony jednego ze  współmałżonków. Sądy przyjmują, iż jednym z zasadniczych czynników decydujących o istnieniu silnych więzi małżeńskich jest  zadowolenie małżonków płynące z seksu. Stąd odmowa współżycia płciowego zazwyczaj wywołuje rozkład wspólnoty małżeńskiej. Odmowa ta może być jednak usprawiedliwiona poważnymi względami (np. chorobą).
Postawa szwagra, biorąc pod uwagę chorobę siostry, jest oczywiście naganna. Natomiast w aspekcie prawnym można rozważać wystąpienie negatywnej przesłanki do  orzeczenia rozwodu. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 25 maja 1998 r I CKN 704/97, orzeczenie rozwodu może być niedopuszczalne, w sytuacji, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, zaś rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. W polskim systemie prawnym o rozwodzie decyduję sąd, a nie małżonkowie. Jeśli więc szwagier rzeczywiście wystąpi z pozwem o rozwód, to sąd w pierwszej kolejności stwierdzi, czy zachodzą negatywne przesłanki rozwodu. Ustawodawca uznał za niedopuszczalne rozwiązanie małżeństwa w przypadku sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, a także jeżeli żąda  rozwodu małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. W przypadku małżeństwa siostry mamy do czynienia z pierwszą negatywną przesłanką.

Numer: 26/27 (1134/1135) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *