Tydzień z prawem (258)

Jestem z mężem w trakcie rozwodu. Z człowiekiem, dla którego zrezygnowałam na ostatnim roku ze studiów, aby jeszcze bardziej zaangażować się w naszą firmę. Rozwinęliśmy działalność na całą Polskę i mieliśmy spore zyski. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że po 10 latach mąż znalazł sobie kochankę – sekretarkę, którą zresztą sama zatrudniłam. Odsunął mnie od spraw firmy i powiedział, żebym sobie radziła sama. To nie jest sprawiedliwe, więc chcę żądać od męża-zdrajcy alimentów…

Kochanka za alimenty

Adwokat Agnieszka Malczyk

Roszczeń alimentacyjnych w wypadku rozwodu można dochodzić w toku spaw o rozwód i separację oraz po prawomocnym wyroku orzekającym rozwód. Legitymację do złożenia wniosku w przedmiocie roszczeń alimentacyjnych od współmałżonka ma małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, a także małżonek uznany za niewinnego rozkładu pożycia, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego nie jest uprawniony do uzyskania od drugiego współmałżonka świadczeń alimentacyjnych ani gdy znajduje się w niedostatku, ani w razie istotnego pogorszenia jego sytuacji materialnej wskutek rozwodu.

Wniosek o zasądzenie alimentów może złożyć zarówno powód, jak i pozwany. Zgłoszenie może nastąpić na rozprawie w obecności drugiego małżonka albo w piśmie procesowym złożonym poza rozprawą, które należy doręczyć drugiemu małżonkowi. Tylko wtedy następuje w tym zakresie stan sprawy w toku (lis pendens) i druga strona może podjąć obronę swoich interesów w tym przedmiocie.

Jeśli zdecyduję się pani na ten krok, proszę pamiętać o jego uzasadnieniu, opisując swoją wcześniejszą i obecną sytuację materialną oraz możliwości zarobkowe – potencjał ekonomiczny i realne dochody męża z działalności gospodarczej. Ważne jest, że cezurę czasową stanowi tutaj zamknięcie rozprawy przed sądem pierwszej instancji.

Sąd orzekający w sprawach o rozwód może zasądzić roszczenie alimentacyjne wyłącznie w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Jeśli Pani nie złoży wniosku do końca rozpoznania sprawy w I instancji, będzie musiała czekać do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, aby wystąpić z pozwem o zasądzenie alimentów. Natomiast w wypadku oddalenia powództwa o rozwód lub separację sąd nie może zasądzić alimentów. Warto wiedzieć, że sąd orzekający rozwód nie może uchylić się od rozpoznania zgłoszonego przez małżonka roszczenia alimentacyjnego.

Numer: 24/25 (1132/1133) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *