Mińsk MazowieckiMiasto urbanistów

Niewypałów na sesje rady miasta burmistrz przynosił wiele, ale nigdy jeszcze żaden nie wybuchł. Tym razem stało się inaczej i radni znakomitą większością odrzucili projekt Jakubowskiego w sprawie zmiany lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta. Można pytać – jak do tego doszło, ale lepiej zastanowić się – dlaczego w tej właśnie sprawie wytworzyła się na poczekaniu liczna opozycja…

Uparty na standardy

Miasto urbanistów / Uparty na standardy

Wszystko działo się w pośpiechu, ale zgodnie z logiką zaskoczenia. Tak działa miński burmistrz, by w reakcji na negatywny wniosek komisji projekt oględnie poprawić i postawić na swoim. Tym razem się nie udało…
Obiekcje w imieniu komisji wyłożył Łukasz Lipiński. Tłumaczył najpierw, że uchwała zmienia dwie rzeczy: liczbę miejsc postojowych i wysokość  budynków. – Powinniśmy zdjąć tę uchwałę, żebyśmy ją mogli zweryfikować, co jest dobre i co jest złe – mówił radny. Przecież przed czterema miesiącami urbaniści twierdzili, że tamta uchwała będzie dobra, a teraz zmienili zdanie i chcą zwiększyć liczbę miejsc postojowych i wysokość budynków poza centrum. To wszystko idzie zbyt szybko, więc trzeba zdjąć ten punkt z porządku obrad.

Radny Robert Ślusarczyk był podobnego zdania. Tym bardziej, że po wprowadzeniu zmian na 4 kondygnacje i 1,5 miejsca postojowego na każdej  działce będzie mógł powstać wysoki budynek mieszkalny. Pytał więc, czy ta uchwała daje możliwość budowania bloków na osiedlach domów jednorodzinnych. Według starej uchwały można. Co tu się zmieni? Radny nie chce, żeby na małej działce powstały bloki o 4 kondygnacjach.
Nie dodał tylko, że standardy urbanistyczne na terenie miasta określają, że budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie mogą być wyższe niż 3 kondygnacje, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszcza maksymalną wysokość budynków nawet do 17 m. Ustawa też określa, że dla miast, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys. mieszkańców, budynki nie mogą być wyższe niż 4 kondygnacje naziemne.

No i najważniejsze, czyli związek poprawki z dużym ruchem budowlanym oraz zainteresowaniem inwestorów zabudową wielorodzinną na terenie  miasta. Dlatego proponowane jest zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla obsługi tego typu inwestycji do 1,5 miejsca parkingowego na lokal mieszkalny w zabudowie wielorodzinnej poza strefą centrum.
Po takim proteście radni poszli sobie pogadać na stronie. Mimo rokoszy Jakubowski upierał się, aby te proste zmiany rozstrzygnąć merytorycznie, bo odkładanie tego nie jest uzasadnione.
Przekonał tylko troje radnych, natomiast aż 18 było za zdjęciem poprawek z porządku obrad.

Numer: 23 (1131) 2019   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *