Tydzień z prawem (257)

Jestem mężatką od 10 lat. Kilka miesięcy temu mój mąż wyprowadził się z naszego wspólnego domu rodzinnego do innej kobiety. Zarabiałam więcej od męża, a wszystko szło na wspólny rachunek bankowy. Ostatnio zauważyłam, że mąż wybrał z naszego konta znaczną kwotę gotówki. Nie jestem jeszcze gotowa, aby podjąć decyzje o rozwodzie, ale chciałabym zabezpieczyć finansowo siebie i nasze dzieci. Jakie kroki prawne mogę podjąć?

Sumienie na dzielenie

Adwokat Agnieszka Malczyk

Kiedy w małżeństwie dzieje się źle, a przyczyny takiego stanu można uznać za ważne, każdy z małżonków ma prawo żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. W tym celu należy złożyć do sądu pozew, w którym powinno się wskazać, że istnieją ważne powody, których uwzględnienie przez sąd doprowadzi finalnie do wprowadzenia tzw. przymusowego ustroju majątkowego.

Przez ważne powody rozumie się najogólniej takie okoliczności, które sprawiają, że w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego z małżonków oraz dobru założonej przez małżonków rodziny, a nawet prowadzi do sytuacji sprzecznej z zasadami prawa rodzinnego, jak trwonienie przez jednego z małżonków zarobków stanowiących ich wspólny dorobek, czy powodowanie uszczerbku w majątku wspólnym. Ważne powody obejmują także sytuacje, w których jeden z małżonków wskutek zaniedbywania obowiązków względem rodziny lub ulegania nałogom nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego. Ważnym powodem mogą być także okoliczności stwarzające sytuację, w której wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. stan separacji faktycznej (życia w rozłączeniu), jeżeli stan ten nie ma charakteru przejściowego, lecz stanowi skutek trwałego rozkładu pożycia małżonków.

W wyroku z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie IV CKN 1710/00 (LEX nr 78281) Sąd Najwyższy przyjął, że… podjęcie przez pozwaną bez zgody powoda, wysokiej kwoty i nie wykazanie, że duża część z niej (...) została przeznaczona na potrzeby rodziny, świadczy o działaniach pozwanej zmierzających do pomniejszenia wspólnego dorobku, co mogło być uznane za ważny powód ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Sądowa rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową wcześniej od wytoczenia powództwa, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Pani mąż wyprowadził się kilka miesięcy temu, zasadnym jest zastosowanie wnioskowanie o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną.

Od momentu ustanowienia rozdzielności każdy z małżonków posiada udział w składnikach majątku, które kiedyś były objęte wspólnością, zarządza nim, a wszystko co nabędzie w przyszłości należą tylko do niego.

Numer: 23 (1131) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *