Tydzień z prawem (255)

Jestem w ciąży, więc postanowiłam z mężem wyremontować pokój dla dziecka. Otrzymałam kontakt od koleżanki do jej brata który zajmuję się malowaniem i wygładzaniem ścian. Podjął się też położenia paneli podłogowych. Nie dość, że przekroczył termin, to okazało się, że w panelach są szpary, a na ścianach pozostały smugi farby z powodu nierównego położenia gładzi. Do tego zapłaciłam już ustaloną cenę, a on żąda ode mnie zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, bo... ściany były krzywe. Jednocześnie ignoruje uwagi o usterkach. Co mam zrobić?

Berki za usterki

Adwokat Agnieszka Malczyk

Zawarła Pani umowę o dzieło, a więc maja tu zastosowanie przepisy art. 627 do 646 KC. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Co do kwestii dodatkowego wynagrodzenia, należy odmówić zapłaty. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. (art. 632. § 1 kc)

A wady? Zgodnie z art. 637 KC jeżeli dzieło ma wady, możemy żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu fachowcowi odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmiemy naprawy. Może on jednak odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

Gdy wady są istotne i usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, że fachowiec nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, możemy odstąpić od umowy. Jeżeli wady nie są istotne, możemy żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy fachowiec nie usunął wad w terminie przez nas wyznaczonym.

Wadami istotnymi dzieła mogą być zarówno usterki nie dające się usunąć, jak i usterki dające się usunąć. Przy czym istotne wady to w uproszczeniu takie, które uniemożliwiają lub w znacznym utrudniają użytkowanie lub zmieniają właściwość rzeczy.

Ponieważ wykonawca nie uznaje wad w ogóle, można rozważyć powołanie rzeczoznawcy, który w sporządzonej opinii określi wady i przyczynę ich powstania. Określi on sposób naprawy i wyceni także koszty naprawy. Opinia taka może okazać się pomocna w przypadku ewentualnego sporu w sądzie.

Proszę pamiętać o pisemnym wezwaniu do naprawienia wad na adres siedziby przedsiębiorcy. Jeśli wezwanie do poprawienia wadliwie wykonanej usługi nie poskutkują, można wystąpić na drogę sądową. Trzeba też wiedzieć, że roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła.

Numer: 22 (1130) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *