Tydzień z prawem (255)

Kilka tygodni temu wyjechałam do sanatorium. Tam kupiłam szatkownicę do warzyw z funkcją wyciskania soku. Okazało się, że sporo przepłaciłam. Czuję się oszukana, działałam pod wpływem czaru sprzedającego, który bardzo szybko po pokazie i zawarciu kilku transakcji wyjechał. Czy mogę jakoś rozwiązać umowę i odesłać sprzęt…

Niechciane cacka

Adwokat Agnieszka Malczyk

Tutaj będą miały zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta. Ponieważ zawarła pani umowę w sanatorium, a więc poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
Prawo stanowi, iż kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem swoich danych identyfikacyjnych, w szczególności o firmie i jej danych. W tym przypadku obowiązek ten nie został dopełniony.
Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia, kiedy upłynąłby termin do jej odstąpienia, gdyby został poinformowany, czyli 12 miesięcy plus 14 dni.
Jeśli jednak konsument został poinformowany przed upływem 12 miesięcy to termin upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi tej informacji.
Tak więc może pani odstąpić w każdej chwili, ale zawsze przed upływem powyższego terminu. Proponuję zrobić to jak najszybciej, wskazać swój rachunek bankowy i odesłać niechciany sprzęt. Niestety, na własny koszt…

Numer: 21 (1129) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *