Mistów odpustowy

To był tylko poniedziałek i do tego 13 maja. Jednak dla mistowian dzień szczególny, bo odpustowy, rocznicowy oraz zapowiadający nowe  inwestycje kościelne. Wszystko pod okiem proboszcza, rady parafialnej z katolickiej Wspólnoty Chemin Neuf – Nowej Drogi, która od 10 lat prowadzi tutaj pracę duszpasterską na rzecz jedności Kościoła, rodziny i każdej osoby. Gościem specjalnym mistowian był JE biskup Romuald Kamiński…

Fatima się trzyma

Mistów odpustowy / Fatima się trzyma

Mistów był zawsze mocno związany z parafią Narodzenia NMP w Mińsku i przez pokolenia mieszkańcy okolicznych wiosek udawali się do miejskiej świątyni. Mieli dość daleko, więc w 1997 roku doszło do stworzenia w Mistowie niewielkiego Ośrodka Duszpasterskiego pw. Matki Bożej Fatimskiej, który swoim zasięgiem obejmował początkowo siedem wiosek, ale ostatecznie został ograniczony do trzech: Mistowa, Leontyny i Anielinka oraz trzech domostw wioski Porąb. Nowa placówka powstała dzięki staraniom ks. prał. Stanisława Wołosiewicza, któryw  ten sposób ułatwił wiernym z okolic Mińska udział w niedzielnej eucharystii.
Zresztą z Mistowa pochodzili dwaj kapłani. Pierwszym z nich był ks. Aleksander Wóycicki, który ze stopniem naukowym doktora nauk politycznych i społecznych był współzałożycielem i wykładowcą KUL-u, posłem i więźniem Pawiaka. Drugi z kapłanów to ks. Franciszek Cudny, który zginął tragicznie w Sochaczewie, ratując tonącego w rzece Bzurze profesora tamtejszego liceum.

Centrum dzisiejszej parafii stanowi kompleks kaplicy i plebanii zaprojektowany przez architekta Jarosława Wołosiewicza z Białegostoku. Ks. bp Kazimierz Romaniuk dokonując 13 maja 2000 roku obrzędu poświęcenia kaplicy, polecił przyszłą parafię patronatowi Matki Bożej Fatimskiej. Od 2009 roku duszpasterstwo zostało powierzone Wspólnocie Chemin Neuf, a jej administratorami byli ojcowie Józef Jonczyk, Jacek Gniadek, Krzysztof Charańczuk i ostatni Marcin Borządek.
Dekretem abpa Hosera w roku setnej rocznicy objawień fatimskich została erygowana parafia pod tym samym wezwaniem, a o. Borządek stał się jej pierwszym proboszczem. W parafii posługują również siostry konsekrowane – Joanna Pruszkowska i Edyta Klejn.

Niewielka kaplica parafialna nie pomieściła swoich parafian, którzy modlili się też na dworze. Tam czekali na niesioną przez strażaków  figurę Maryi Fatimskiej, która stała się świadkiem poświęcenia dwóch działek. Południową przeznaczono pod budowę domu rekolekcyjnego Centrum Siloe dla ok. 50 osób i ok. 1800 m kw., a północną – bliżej wioski – pod budowę kościoła dla 880 mieszkańców parafii oraz osób biorących udział w rekolekcjach organizowanych przez Siloe. Zaprojektowany wstępnie budynek sakralny ma prawie 500 metrów powierzchni. Budowa kościoła ma być finansowana przez tutejszą parafię, inne parafie wspomagające oraz darczyńców. Niewątpliwie będzie to wymagało  trudu finansowego, ale liczba rozmodlonych parafian nie wróży niczego złego.
Sacrum dopełnił czas wspólnotowy i poczęstunek w sali bankietowej OSP.

Odpust w Mistowie, gdzie króluje Matka Boska Fatimska, przypadł w czasie profanowania obrazu Madonny Częstochowskiej, więc była okazja  do napiętnowania tych zboczonych obyczajów. Przypadł także w czasie wzmożonej napaści medialnej na księży zbrukanych pedofilią. Biskup nie odniósł się do tych faktów, prosząc jedynie parafian, by nie tylko podziwiali Matkę Boską, ale też ją naśladowali. W imię dobra własnego, rodziny i bliźnich…

Numer: 20 (1128) 2019   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *