Dębe kongresowe

To był pierwszy w dziejach powiatu mińskiego kongres szkół. Zamiarem organizatorów było przybliżenie tematyki współtworzenia przez Polskę  Wspólnoty Europejskiej i konieczności naszego szerszego włączenia się w te procesy, a szczególnie zadbania o należytą frekwencję wyborczą. Bez  niej nie będziemy w UE poważnie traktowani…

Pilne unijne

Kongres skierowany był w szczególności do uczniów szkół średnich, ostatnich klas gimnazjów i najstarszych klas szkół podstawowych. To im przybliżano znaczenie naszego kraju w Unii Europejskiej, jej funkcjonowanie oraz konieczność oddziaływania młodych na dorosłych w sprawach związanych z mieszkańcami UE, którzy nie mają jeszcze praw wyborczych.
Tak więc celem podstawowym kongresu była poprawa frekwencji w zbliżających się wyborach do Europarlamentu i motywowanie dorosłych
do udziału w wyborach.
Zgodnie uważamy, że nie ma nic bardziej motywującego dla rodzica niż własne dziecko mobilizujące do uczestnictwa w wyborach, a to już  niedługo, bo 26 maja 2019 roku – mówił w trakcie otwarcia wójt Kalinowski.
W spotkaniu wzięło udział około 90 osób, w tym przedstawiciele 13 szkół z powiatu mińskiego. Byli uczniowie z Mińska, Chobotu, Cisia, Dębego, Rudy, Cyganki, Latowicza i Jakubowa.
Głównym ekspertem wspierającym dębską MRG była profesor Marta Witkowska z Instytutu Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Był ekspert Team Europe wraz z reprezentantami studentów Uniwersytetu Warszawskiego,którzy odpowiadali za moderację warsztatów dyskusyjnych. Ich uczestnicy mieli możliwość podsumowania dyskusji na forum  kongresu, a wszyscy zobaczyli spot promujący, ukazujący w ciekawy i pomysłowy sposób frekwencję w wyborach europejskich 2019 roku.

Była to zaskakująco cenna inicjatywa Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie, co docenili goście sumujący prezentacje warsztatowe. Wyróżnili wszystkich, ponieważ każda prezentacja była od serca, z emocjami i prezentowała wartości obiektywne. Ekspertka zaprosiła młodych do instytutu europeistyki i nauk politycznych UW. Zorganizuje tam wykłady na tematy unijne i wtedy w szerszym gronie będą mogli podyskutować ze studentami. O czym chcieliby mówić? Jak zauważył wójt Kalinowski, ważny byłby temat o zniesieniu granic narodowych,  kwestiach dotacji unijnych i wprowadzenia do Polski euro.
Główny wniosek z tego wszystkiego to komunikacja pomiędzy Brukselą a gminą Dębe Wielkie i powiatem mińskim, a narzekać może tylko ten, który głosował. Jeśli ktoś nie zagłosował, to nie ma prawa do narzekania, bo nie brał udziału w tym demokratycznym procesie. Zachęcajmy wszystkich, żeby poszli na wybory 26 maja 2019 roku i wybrali swoich przedstawicieli po Parlamentu Europejskiego – zachęcał Kalinowski.

My także porozmawialiśmy z uczestnikami kongresu. Bartosz i Piotr z Dębego oraz Weronika, Marta i Przemek z Latowicza mają nie tylko unijną wiedzę, ale i stosunek do unijnych problemów. I na pewno będą namawiać dorosłych do głosowania. Na kogo? Na tych, którzy zadbają o polskie interesy…

Numer: 20 (1128) 2019 Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *