Powiat rekrutacji 2019

Powiat miński rozpoczyna rekrutację do swoich liceów, techników i branżówek. By pomieścić absolwentów podstawówek i gimnazjów utworzono dodatkowe oddziały. W sumie jest ich ponad 70, ale one pomieszczą najwyżej 2000 uczniów. Co z pozostałym prawie tysiącem absolwentów? Pójdą do SLO, Siennicy, Mrozów, Sulejówka, Dębego, a może i stolicy. Preferencje absolwentów miała ujawnić tegoroczna giełda szkół średnich…

Pełna giełda

Powiat rekrutacji 2019 / Pełna giełda

Wedle harmonogramu naboru składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi od 13 do 20 maja. Wcześniej absolwenci gimnazjów i podstawówek mają możliwość określenia swych preferencji elektronicznie i podczas giełdy szkół średnich w mińskim Ekonomiku. Tak się złożyło, że to obecnie najlepszy zespół szkół i to nie tylko w rywalizacji techników. Ma on na przyszły rok szkolny sześć klas LO /biologiczno-chemiczna, humanistyczno- filmowa, matematyczno-geograficzna/, tyle samo technikum /ekonomista, logistyk, reklamy/ oraz dwie klasy plastyczne w specjalnościach projektowanie lub aranżacja wnętrz. W sumie może więc przyjąć około 400 pierwszoklasistów. Podobną liczbę zagospodaruje Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie. W Chemiku będzie 6 klas LO /biologiczno- -chemiczna, prawno-administracyjna i pożarniczo- ratownicza/, 6 klas technikum /ochrony środowiska, weterynarii, analityki i leśnictwa/ oraz 2 klasy branżówki w 8 zawodach. Budowlanka będzie miała dwie nowości. Do podwójnych klas prawnych, psychologicznych i wojskowych LO dojdą sportowe oraz – w przypadku zgłoszenia się kandydatów z orzeczeniem PPP o potrzebie kształcenia specjalnego – także integracyjna. Z 10 klasami technikum i 4 branżowymi utworzy 22 oddziały dla ok. 600 uczniów. Utrzymujący od początku kształcenie zawodowe Mechanik proponuje uczniom SP i GM 10 klas technikum i 4 klasy branżowe, a w nich kilka nowych kierunków. Do tradycyjnych informatyków, elektroników, elektryków, mechatroników czy spedytorów dochodzi technik fotografii i multimediów, a w branżówkach – kierowca mechanik, mechanik motocyklowy, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Mechanik ma zamiar przyjąć ponad 420 nowych uczniów. O stu mniej pójdzie do Zespołu Szkół Agrotechnicznych, który z rolnictwem nie ma wiele wspólnego. Oprócz architektów krajobrazu kształci bardziej w kierunkach żywieniowo- hotelarskich. No i ogólniak przy Pięknej, który traci gimnazjum, ale także zwiększa podwójnie nabór do klas prawno-dziennikarskich, przyrodniczych, menadżerskich i… politechnicznych. W ławach Macierzanki zasiądzie około 360 pierwszoklasistów. Czy podwójna liczba kandydatów zmieści się w szkołach? Dyrektorzy twierdzą, że przyjmą wszystkich w określonych przez starostwo limitach naboru. Ba, wiele szkół dzięki większej liczbie wreszcie się dopełni, jak za czasów wyżu demograficznego. Jedynie Ekonom zamierza pracować na dwie zmiany, czego zresztą dyrektor Wieczorek nie ukrywa. O tym, że budynek ZSE jest za ciasny, a do tego duszny przekonali się uczestnicy tegorocznej giełdy szkół. Czekających na wejście do sali wystawowej było tak wielu, że trzeba było ich rozprowadzić po pracowniach i galeriach. Szkoły jak zwykle przygotowały okazałe stoiska i gadżety, a uczniowie chętnie opowiadali o warunkach nauki. Odrzucali przy tym kategorycznie plotki o nauczycielach, poziomie nauczania i zmianowości. A przyszli uczniowie byli coraz bardziej świadomi, że dostać się do wymarzonej szkoły nie będzie łatwo…

Numer: 18/19 (1126/1127) 2019   Autor: J. Zbigniew PiątkowskiKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *