Mińsk mieszkaniowy

Czas skończyć z dotychczasowymi metodami wynajmowania mieszkań socjalnych? Tak mogło się wydawać tylko naiwnym, czyli liczącym na zrozumienie burmistrza Jakubowskiego, że jego służby nie dopilnowały wejścia ustawy sejmowej w życie...

Socjalne naganne

Gdy więc padł wniosek o zmiany w limitach dochodowych kwalifikujących do wynajmu lokali, Komisja Budżetu i Planowania zawnioskowała o zdjęcie ich z porządku obrad sesji. Leon Jurek jako autor wniosku wyjaśniał, że już 22 kwietnia 2018 roku została ogłoszona ustawa o ochronie praw lokatorów, która uchyla pojęcie lokalu socjalnego. Mówi też, że zasady przydziału powinny obejmować warunki, które musi obejmować lokal, a szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Burmistrz ironizował, że na tak daleko idące zmiany jest za wcześnie. Zapewniał, że mają jeszcze dwa lata na dostosowanie swoich uchwał, więc na razie wystarczy podwyższyć limity dochodowe najemców, którzy po pięciu latach najmu straciliby szansę na jego przedłużenie. A poza tym przystosowanie lokalu do osób niepełnosprawnych to zupełnie co innego niż przystosowanie mieszkań do potrzeb zdrowotnych mieszkańca. Oczywiście radni 13 głosami pchnęli nowelę, ale pozostało pytanie – kto ma rację. Czy radny Jurek, który był pewien, że już trzeba przeprowadzić daleko idące zmiany, czy zmierzający do opóźnień Jakubowski…

Numer: 18/19 (1126/1127) 2019 Autor: (jaz)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *