Mój syn skręcając samochodem nie zauważył ścieżki rowerowej i potrącił rowerzystkę. Dziewczyna upadła niefortunnie i złamała rękę. Syn chciałby w przyszłości zostać zawodowym strażakiem, więc nie może mieć wyroku karnego. Jednak ma postawione zarzuty za spowodowanie wypadku w komunikacji (art. 177 § 1 KK). Dodam, że syn od razu przeprosił poszkodowaną, a ona nie miała do niego pretensji, uznając to za przypadek. Czy istnieje jakaś możliwość, aby syn uniknął skazania?...


Racje mediacji

W sprawie pana syna mogą mieć zastosowanie dwie instytucje prawne – warunkowe umorzenie postępowania oraz mediacje sądowe. Oczywiście, pozytywny wynik mediacji stanowi potencjalnie istotny czynnik branym przez sąd pod uwagę przy orzekaniu wymiaru kary lub przy ustalaniu, czy w stosunku do danej osoby możliwe jest zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania. Orzekanie kary następuje w oparciu o dyrektywy kary, które nakazują zgodnie z art. 53 k.k. oceniać postawę sprawcy po zdarzeniu. Pogodzenie się z pokrzywdzonym, przeprosiny oraz skrucha ewidentnie przemawiają na rzecz pozytywnej ocen postawy i zachowania oskarżonego. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi, osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem. Już nie obowiązuję już art. 59a § 1 KK, z którego wprost wynikało umorzenie sprawy. Jeżeli jednak przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. Jednak sąd wciąż może skorzystać z ogólnych przepisów dotyczących warunkowego umorzenia zawartych w art. 66 KK, z których może, ale nie musi warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Należy podkreślić, iż udział oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Nie należy zapominać, iż podjęcie mediacji umożliwi szybsze zakończenie sprawy, na czym skorzysta nie tylko sprawca, ale także pokrzywdzona, która w ten sposób szybciej będzie mogła dochodzić wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, a także ewentualnie uzgodnionej w czasie postępowania mediacyjnego dodatkowej rekompensaty. Tak więc podjęcie mediacji i ich pozytywne zakończenie otwierają dla syna drogę do warunkowego umorzenia postępowania.

Numer: 15 (1123) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *