CegłówCegłów kulturalny

To było pierwsze sprawozdanie roczne, jakie złożył Tadeusz Lempkowski w roli dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Kulturoteki w Cegłowie. Instytucja ta powstała w końcu 2017 roku z połączenia gminnej biblioteki i Klubu Kulturalne Zacisze. Sprawozdanie obejmowało więc pierwszy pełny rok jej działalności...

Rok Kulturoteki

Cegłów kulturalny / Rok Kulturoteki

Tadeusz Lempkowski miał dużo do powiedzenia na temat działalności podległej mu instytucji. Wystarczy wspomnieć, że w 2018 roku Kulturoteka zorganizowała ok. 370 imprez rozrywkowych, zajęć edukacyjnych, spotkań i warsztatów, w których wzięło udział ok. 4500 uczestników. Były to zarówno duże plenerowe wydarzenia w rodzaju festynu Sójka Mazowiecka, jak i kameralne warsztaty plastyczne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dyrektor mówił też o tym, co działo się w bibliotece. Najważniejszym wydarzeniem było oczywiście otwarcie nowego skrzydła budynku oraz pobliskiej przestrzeni plenerowej. Dzięki temu biblioteka nabrała nowego wymiaru i jeszcze lepiej może spełniać swoją funkcję. Nadal jest jedną z czołowych placówek tego typu w powiecie mińskim. Przybyło w niej 1369 książek, dzięki czemu wskaźnik nowości na 100 mieszkańców wyniósł 24%. Łącznie biblioteka miała 1187 użytkowników, czyli korzystał z niej prawie co piąty mieszkaniec gminy (19,3%). Wśród tych, którzy odwiedzali placówkę przeważali ludzie w wieku 20-44 lata (36,5%), a drugą grupą były osoby w wieku 45-60 lat (17,4%).

– Państwa wsparcie i dostrzeganie wagi działalności edukacyjno-kulturalnej powoduje, że nasza instytucja będzie rozwijała się dalej i wzbogacała swoją ofertę – sumował swoje wystąpienie dyrektor Lempkowski. Natomiast wójt Marcin Uchman wyrażał zadowolenie, że oba filary Kulturoteki tak dobrze prosperują i stale poszerzają i ubogacą swoją ofertę.

Numer: 13 (1121) 2019   Autor: (łk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *