Tydzień z prawem (249)

Trzy lata temu zakochałem się w dziewczynie moich marzeń. Pewny swoich uczuć, dosyć szybko się oświadczyłem i, wbrew rodzinie, zamieszkaliśmy razem. Niestety z powodów zawodowych musiałem wyjechać za granicę. Moja narzeczona została w moim mieszkaniu. Chciałem jej zrekompensować rozłąkę, więc często kupowałem jej biżuterię. Miała też dostęp do mojego konta i karty, bo nie pracowała. Kiedy odkryłem zdradę partnerki, rozstaliśmy się, a ona wyprowadziła się z mojego mieszkania. Czuję się oszukany i wykorzystany... Czy mogę żądać od byłej partnerki zwrotu wszystkich prezentów, jakie jej darowałem w trakcie trwania naszego związku?

Dary do miary

Adwokat Agnieszka Malczyk

Co do zasady polskie prawo rodzinne nie reguluje kwestii wzajemnych rozliczeń po rozstaniu osób pozostających w niesformalizowanym związku, czyli konkubinacie.

Jednak w tej sytuacji wydaje się zasadne przytoczyć orzeczenie Sądu Najwyższego z 9 października 2015 r. Mówi ono, że jeśli związek partnerski nie kończy się zawarciem małżeństwa, to cel inwestycji w przyszłość zostaje udaremniony. Wobec tego partner, który otrzymał pieniądze, musi je zwrócić jako świadczenie nienależne (IV CSK 772/14).

W sytuacji więc gdy jedna strona czyniła nakłady pieniężne, obdarowując partnera prezentami, licząc na sformalizowanie tego związku, do którego jednak nie doszło, może ona żądać od swojego byłego partnera zwrotu tych upominków. Sąd Najwyższy wyszedł z założenia, że pozostając w związku nieformalnym, osoba darująca swojej drugiej połówce cenne prezenty ma na myśli doprowadzenie w przyszłości do zawarcia związku małżeńskiego. Jeśli taki cel faktycznie istniał, to zerwanie zaręczyn prowadzi do udaremnienia celu tej inwestycji. Pozostawaliście oboje w narzeczeństwie, zatem domniemywać można, iż planowaliście sformalizować związek, a co za tym idzie zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Sądu Najwyższego może pan ubiegać się o zwrot darowanych przedmiotów.

Zasadniczo w sporach związanych z domaganiem się zwrotu darowizn od byłego partnera bierze się pod uwagę przepisy dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia, czy też nienależnego świadczenia. Zgodnie z art. 405 Kodeksu cywilnego... kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby nie było to możliwe, do zwrotu jej wartości.

Zauważyć trzeba, że sądy, rozpatrując podobne sprawy, często badają charakter związku, stopień zażyłości, ewentualną winę stron i wysokość szkody. Do tego oczywiście dochodzi konieczność wykazania spornych okoliczności za pomocą środków dowodowych. Potrzebne będą dokumenty w postaci paragonów, faktur lub zeznań świadków, czy nawet opinii biegłego-rzeczoznawcy.

Zatem jeżeli jest pan gotowy na takie starcie i zdecyduje się na rozstrzyganie sprawy w sądzie, powinien pamiętać o tym, że – zgodnie z art. 6 KC – ciężar udowodnienia faktu spoczywać będzie na panu jako na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Numer: 13 (1121) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *