Tydzień z prawem (248)

Przez wiele lat byłam aktywna zawodowo, ale kiedy urodził się pierwszy syn, ustaliliśmy wraz z mężem, że powinnam zająć się dzieckiem i domem. Gdy chciałam wrócić do pracy, okazało się, że jestem w ciąży. Drugi syn urodził się z ciężką wadą rozwojową i wymaga stałej opieki. Mój mąż nie pogodził się z jego niepełnosprawnością i zamiast mnie wspierać, coraz bardziej oddala się od rodziny. Boli mnie też to, że mąż zaczął mi wydzielać pieniądze na życie. Na wspólnym koncie często brakuję pieniędzy. Wiem jednak, że mąż ma drugie konto, na którym ma pieniądze na własne potrzeby. Czy jest jakiś sposób, aby jego pensja trafiała bezpośrednio do mnie, czyli na potrzeby rodziny...

Łoży za łoże

Tydzień z prawem (248) / Łoży za łoże

Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie ma więc pani nic sobie do zarzucenia.

Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Są dwie podstawowe przesłanki tego nakazu. Pierwsza to nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, a druga – pozostawanie we wspólnym pożyciu. Ma to miejsce wtedy, kiedy małżonek nie przekazuje rodzinie zarobionych pieniędzy bądź nie dokonuje koniecznych zakupów i nie ponosi koniecznych opłat związanych z funkcjonowaniem rodziny.

Nie znajdzie on zastosowania, jeżeli małżonkowie pozostają w rozłączeniu – separacji faktycznej. Wspólne pożycie występować musi do chwili orzekania nakazu, a ustanie wspólnego pożycia w toku postępowania sądowego uniemożliwia wydanie omawianego nakazu.

Orzeczenie nakazu wypłaty zapada w postępowaniu nieprocesowym wszczynanym na wniosek drugiego małżonka, ale może zapaść tylko po wysłuchaniu drugiego małżonka (art. 565 § 1 i 2 k.p.c.).

......................................

Porady prawnej udzieliła Adwokat Agnieszka Malczyk z Kancelarii Adwokackiej Agnieszka Malczyk ul. Kazikowskiego 40 Mińsk Mazowiecki tel. 25 752 25 51, tel. kom 500 112 479 -Adwokat Agnieszka Malczyk; adres e-mail Kancelarii: biuro@kancelariamalczyk.pl. więcej informacji na stronie www.kancelariamalczyk.pl

Numer: 12 (1120) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *