Tydzień z prawem (247)

Od wielu lat jestem najemcą lokalu komunalnego. Początkowo mieszkaliśmy w nim całą rodziną, a obecnie – po wielu perypetiach – mieszkam samotnie z prawie 20 letnim wnukiem. I w tym problem, bo cały dom jest na mojej głowie, czyli ponoszę wszystkie koszty utrzymania nas obojga. Wnuk od dawna nie uczy się, nigdy nie miał stałej pracy, jest osobą  bezrobotną bez prawa do zasiłku. Ostatnio wpadł w złe towarzystwo, zaczął przychodzić pijany do domu, a podejrzewam, że zażywa także narkotyki, bo zrobił się agresywny i prawie mnie pobił. Wielokrotnie nakazywałam wnukowi opuszczenie mieszkania, ale on nie chce... Co mogę zrobić? Czy mogę go eksmitować?

Truteń do eksmisji

Problem polega na tym, że wnuk swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkanie. W chwili obecnej sytuacja prawna wygląda w ten sposób, że jest Pani najemcą lokalu natomiast wnuk zajmuje lokal na zasadzie użyczenia. Zgodnie z art. 713 KC biorący do używania rzecz (w tym przypadku mieszkanie) ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej, natomiast w przedmiotowym stanie faktycznym wnuk nie uczestniczy w żaden sposób w kosztach związanych z utrzymaniem lokalu.
Wielokrotnie ustnie nakazywała pani opuścić wnukowi zamieszkiwany lokal, więc dorozumiana umowa użyczenia, która  wypływała niewątpliwie z prawai woli jedynego najemcy wobec wynajmującego została w sposób ustny wypowiedziana. Od tego
momentu wnukowi nie przysługuje żaden tytuł prawny do lokalu.
Trzeba więc wystąpić do sądu z pozwem, w którym może się pani domagać nakazania eksmisji wnuka w trybie art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z uchwałą Sądu  Najwyższego z 12.06.2008 r. orzeczenia eksmisji na podstawie tego przepisu może żądać zarówno małżonek, jak i rozwiedziony małżonek i żądaniem tym można objąć, poza małżonkiem lub byłym małżonkiem, inne osoby z nim mieszkające (III CZP 41/08). Ewentualnie jeśli w ocenie sądu nie zostały spełnione przesłanki pozwalające na eksmisje w szczególnym trybie, może pani wnosić o nakazanie przez sąd eksmisji wedle ogólno-kodeksowych reguł i odpowiednie zastosowanie roszczenia windykacyjnego. W przypadku braku jakiegokolwiek tytułu uprawniającego pozwanego do współzamieszkiwania powód-najemca zgodnie z art. 222 KC w zw. z art. 690 KC może wnieść pozew o eksmisję.

Numer: 11 (1119) 2019 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *