Tydzień z prawem (245)

Pracuję od kilkudziesięciu lat jako magazynier w państwowej firmie. Nie miałem żadnych problemów, aż zmienił się kierownik. Ten młokos wyśmiewa moją powolną pracę na komputerze. Kilka razy zdarzyło się mu takie zachowanie przy innych pracownikach, a nawet przy klientach. Coraz gorzej znoszę zachowanie kierownika, a od niedawna przyjmuję leki uspokajające. Czy powinienem zgłosić jego zachowanie do dyrekcji pracodawcy...

Skutki mobbingu

Tydzień z prawem (245) / Skutki mobbingu

Wygląda na to, że nowy szef dopuszcza się względem pana mobbingu. Zgodnie z art. 94 §2 Kodeksu pracy mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżają lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników.

Trzeba pamiętać, że mobbingu można doznać zarówno ze strony pracodawcy – rozumianego jako osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna działająca przez osoby nią zarządzające, jak również ze strony przełożonych lub innych zatrudnionych.

Nie można też zapominać, że pracodawca jest prawnie zobligowany do przeciwdziałania mobbingowi, bo ponosi odpowiedzialność wobec pracownika, który stał się ofiarą mobbingu. Szczególnie w przypadku wystąpienia u pracownika rozstroju zdrowia lub rozwiązania przez ofiarę stosunku pracy.

Skuteczne dochodzenie roszczeń przez pracownika w obu wymienionych przypadkach możliwe jest praktycznie tylko na drodze sądowej. To na poszkodowanym ciąży obowiązek dowiedzenia zaistnienia mobbingu, czyli przytoczenia faktów potwierdzających zarzuty. Może pan dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za pogorszenie zdrowia. Przydatnym będzie zgromadzenie dokumentacji medycznej, która będzie wskazywała rozstrój psychiki oraz sposób leczenia. Odpowiednimi dowodami mogą być także dokumenty, korespondencja, nagrania rozmów potwierdzające oskarżenia oraz zeznania świadków.

Warto wskazać, że mobbing to zdarzenie tak drastyczne, że jest samodzielną podstawą do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z powodu dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje nie tylko zryczałtowane odszkodowanie, ale również odszkodowanie uzupełniające.

Walka z mobbingiem jest konieczna dla zachowania zdrowia – także psychicznego. Każdy pracodawca powinien szanować swoich pracowników, ich godność oraz inne dobra osobiste.

Numer: 9 (1117) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *