CegłówCegłów powyborczy

Cegłów to pierwsza gmina w powiecie mińskim, w której zakończono cykl wyborów sołeckich. W okresie od 6 stycznia do 14 lutego przeprowadzono wybory sołtysów i członków rad sołeckich w 20 sołectwach. Podczas lutowej sesji rady gminy nowo wybrani sołtysi złożyli uroczystą przysięgę. Otrzymali też listy gratulacyjne i upominki z rąk wójta Marcina Uchmana i przewodniczącego Radosława Chmielewskiego.

Sołeckie zmiany

Cegłów powyborczy / Sołeckie zmiany

Jak się okazuje, tylko w trzech spośród dwudziestu sołectw nastąpiły zmiany kadrowe. Nowych gospodarzy wybrali mieszkańcy Rososzy, Piaseczna i sołectwa Cegłów I. Są to odpowiednio: Marzena Supieta, Marek Branicki oraz Sylwester Kielak.

Posiedzenie rady było też doskonałą okazją do złożenia podziękowań ustępującym sołtysom, a właściwie sołtyskom. Wszystkie trzy panie – Honorata Cieślak z Rososzy, Irena Galbarczyk z Piaseczna oraz Wiesława Gawrysiak z Cegłowa I – zrezygnowały ze swoich funkcji po wielu latach owocnej pracy dla lokalnej społeczności i całej gminy. Należały im się więc pisemne podziękowania oraz kwiaty od wójta i władz samorządowych. 

Numer: 8 (1116) 2019   Autor: (łk)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *