Tydzień z prawem (244)

Od 20 lat jestem w związku małżeńskim. Niedawno dowiedziałam się, że mąż mnie zdradza. Prowadzi on dobrze prosperującą firmę, ja zaś od zawarcia małżeństwa nie pracowałam, a jedynie zajmowałam się domem i dwójką naszych dzieci. Obecnie cierpię na przewlekłą chorobę, uniemożliwiającą mi podjęcie zatrudnienia. Rozważam złożenie pozwu o rozwód, ale boję się, że zostanę bez środków do życia. Czy należą mi się alimenty od męża?  

Cięte alimenty

Adwokat Agnieszka Malczyk

Racja, mało kto potrafi trwać w związku ze zdradzającym partnerem. Jednak przypisanie winy małżonkowi za rozpad pożycia stron wymaga ustalenia przez sąd, że zdradzający w taki sposób naruszył obowiązki małżeńskie, że jego zachowanie doprowadziło do rozkładu pożycia małżonków. Prawo do alimentów zależy od tego, z czyjej winy doszło do rozpadu małżeństwa. Jeżeli rozwód nastąpił bez orzekania o winie lub z waszej obopólnej winy – każde z was może domagać się od drugiego alimentów, ale tylko wtedy, gdy znalazło się w niedostatku. Gdy sąd orzekł wyłączną winę jednej ze stron – małżonek uznany za niewinnego ma prawo do świadczeń już na tej podstawie, że rozwód spowodował pogorszenie jego sytuacji materialnej. No i do alimentów nie ma prawa współmałżonek uznany za wyłącznie winnego i to nawet wtedy, gdy żyje w nędzy.

Trzeba przy tym wiedzieć, że celem, jakiemu ma służyć uprzywilejowane roszczenie alimentacyjne, jest zapobieżenie sytuacji, w której rozwód miałby spowodować pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej małżonka niewinnego w porównaniu do sytuacji, w której znajdowałby się w prawidłowo funkcjonującym małżeństwie. Pani przez wiele lat była na utrzymaniu męża, prowadząc samodzielnie dom i opiekując się dziećmi. Zasadnym wobec tego jest wystąpienie z roszczeniem alimentacyjnym przeciwko mężowi w toku procesu rozwodowego. Sąd, ustalając wysokość alimentów weźmie pod uwagę nie tyle obecne zarobki męża, ale oceni, jakie dochody mógłby obiektywnie uzyskiwać ze względu na wykształcenie, doświadczenie zarobkowe, wiek, stan zdrowia. Sąd będzie miał także na uwadze pani potrzeby finansowe oraz stan zdrowia.

Pamiętać należy, że obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami wygasa w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa. Ślub małżonka obowiązanego do płacenia alimentów może spowodować jedynie zmniejszenie wysokości alimentów.

Numer: 8 (1116) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *