Tydzień z prawem (243)

W tym roku zmarła moja mama. Ponieważ mieszkam od kilkunastu lat za granicą, widywałyśmy się tylko w okresie świąt. Może nie była to wzorowa relacja, jednak to była moja mama i zawsze ją szanowałam. Strasznie zdziwiłam się, gdy mój przyrodni brat wniósł o uznanie mnie za niegodną dziedziczenia. Fakt, zdarzały się kłótnie między nami, bo nie do końca akceptowałam wybór drugiego męża, ale czy mają prawo zakładać mi taką sprawę? Co to wszystko oznacza? Czy faktycznie mogą mnie uznać za niegodną? Po śmierci ojca zrzekłam się swojego udziału w spadku na rzecz mamy, a teraz zostanę bez spadku po rodzicach…  

Niegodna godność

Adwokat Agnieszka Malczyk

Na wstępie należy przytoczyć podstawę prawną uznania spadkobiercy za niegodnego, tj. art. 928 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. k.c. Tutaj spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności oraz umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Natomiast spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Zgodnie z poglądem utrwalonym w doktrynie prawa cywilnego są konkretne przypadki, kiedy można żądać uznania spadkobiercy za niegodnego. Tu niegodność dziedziczenia opiera się na założeniu, że w pewnych sytuacjach względy natury etycznej przemawiają za pozbawieniem określonej osoby zdolności do dziedziczenia po otwarciu spadku. Dotyczy spadkobiercy już po uzyskaniu tytułu powołania do dziedziczenia, osoby uprawnionej z tytułu zapisu windykacyjnego po otwarciu spadku, zapisobiercy po nabyciu roszczenia o wykonanie zapisu zwykłego lub uprawnionego z tytułu zachowku po nabyciu roszczenia o jego wykonanie.

Z pani pytania wynika, że miała cały czas kontakt z matką i nie wskazuje, żeby jakaś z wymienionych sytuacji miała miejsce. Dlatego oczywistym wydaje się, że, mimo złożenia wniosku przez syna nowego męża matki, nie ma się pani czego obawiać.

Natomiast przyrodni brat może wnosić o uznanie pani za niegodnej dziedziczenia, ponieważ takie żądanie może złożyć każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem trzech lat od otwarcia spadku (art. 929 k.c.).

Jednocześnie na marginesie należy przypomnieć o instytucji przebaczenia opisanej w art. 930 § 1 k.c., zgodnie z którym spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.

Numer: 6 (1114) 2019   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *