Tydzień z prawem (239)

Pół roku temu zmarła moja ciotka, której babcia przekazała swój udział w domu. Moja matka zrzekła się wszelkich praw do nieruchomości, a ciotka ją w kilku ratach spłaciła. Mieliśmy dobre stosunki z rodziną, często odwiedzaliśmy babcię a po jej śmierci – ciotkę, która zamieszkała w domu dziadków wraz mężem. Cieszyli się na nasz przyjazd, bo sami nie mieli dzieci. Spadek po dziadkach został już co prawda rozliczony, ale zastanawiam się, czy mojej matce coś się należy po śmierci ciotki. Czytałam w internecie, że rodzeństwo może po sobie dziedziczyć. Wujek co prawda wspominał coś o testamencie na jego rzecz, ale go nam nie pokazał. Czy w tej sytuacji możemy liczyć na zachowek…  

Testament na amen

Adwokat Agnieszka Malczyk

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Przy czym udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

W waszym przypadku, ponieważ ciotka nie miała dzieci, a dziadkowie już nie żyją, należy stwierdzić, iż do spadku z ustawy uprawniony jest mąż i siostra, czyli pani wuj i matka.

Ale aby ostatecznie określić spadkobierców, powinna być przeprowadzona sprawa spadkowa w sądzie lub można u notariusza sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Dokument ten ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Koniecznym warunkiem do spisania dokumentu jest obecność przy tej czynności wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Musi być zgoda co do osób, będących spadkobiercami oraz wysokości przypadających im udziałów. Gdyby między nimi pojawił się spór, np. co do prawdziwości testamentu, notariusz nie będzie mógł poświadczyć dziedziczenia, a spadkobiercom pozostanie zwrócenie się do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

Jeśli potwierdzi się, że ciotka sporządziła ważny testament, w którym zapisała cały majątek na rzecz swojego męża, niestety pani matka nie będzie miała prawa żądać od niej zachowku, gdyż uprawnienie to zgodnie z art.991§1 kc przysługuję jedynie dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Numer: 51/52 (1107/1108) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *