Tydzień z prawem (237)

Po przejściu na emeryturę wyprowadziłam się z Warszawy, aby opiekować się chorym ojcem. Mieszkanie zajął studiujący siostrzeniec. Nie zawieraliśmy żadnej umowy, ponieważ uważałam, że rodzina to rodzina i nie musi mi nic płacić. Ostatnio dowiedziałam się, że siostrzeniec wyjechał za granicę, a w moim mieszkaniu mieszka kilka młodych osób. Co mogę zrobić w sytuacji, gdy nie akceptuję, by bez mojej zgody mieszkali tam obcy…  

Nic bez zgody

Adwokat Agnieszka Malczyk

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zawarła pani umowę użyczenia, czyli bezpłatne używanie mieszkania przez siostrzeńca. Wobec tego to on za nie odpowiada. Zgodnie z art.714 kc, biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkowe uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie.

W przypadku tej umowy zasadą jest także to, że bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania.

Można więc zwrócić uwagę siostrzeńcowi, iż nie godzi się pani na takie wykorzystywanie mieszkania. Można także rozwiązać umowę, bo – jak widać – biorący w użyczenie używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową i powierza ją osobie trzeciej. Wtedy użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

Jeśli chodzi o ewentualne zniszczenia, to należy zauważyć, iż po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym, ale biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

Roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Numer: 49 (1105) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *