Tydzień z prawem (236)

Jestem emerytowaną nauczycielką i nigdy się nie spodziewałam takiej sytuacji, jaka mnie niedawno spotkała. Kilka dni temu zostałam pobita, przez własnego wnuczka. Kilka razy zwracałam uwagę córce, że jest coś z nim nie w porządku, ale rodzice bagatelizowali problem. Moim zdaniem wnuczek jest uzależniony od dopalaczy. Kiedy zwróciłam mu uwagę, że puszcza za głośno muzykę, rzucił się na mnie i straciłam przytomność. Ocknęłam się w szpitalu, do którego trafiłam na 6 dni. Nie chciałabym występować przeciwko rodzinie, ale jeśli nie podejmę kroków prawnych, wnuczek nic nie zrobi ze swoim nałogiem, a ja zaczynam obawiać się o swoje życie i zdrowie. Słyszałam, że jeśli uszkodzenia ciała mają charakter lekkich, prokuratura nie podejmie tej sprawy i muszę sama złożyć do sądu prywatny akt oskarżenia.  

Konieczny wniosek

Adwokat Agnieszka Malczyk

Na wstępie należy odwołać się do artykułu 157 kodeksu karnego, który może nieć zastosowanie w niniejszej sprawie. Jak wynika z paragrafu pierwszego tego artykułu, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1kk , podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Uszczerbek na zdrowiu oznacza pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, inne ciężkie kalectwa, ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą, chorobę realnie zagrażającą życiu, trwałą chorobę psychiczną, całkowitą albo znaczną trwałą niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Odnosząc się z kolei do paragrafu drugiego wcześniej wymienionego art. 157 kk należy zauważyć, że kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przy czym jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ściganie przestępstwa określonego w paragrafie drugim lub trzecim, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni, odbywa się z oskarżenia prywatnego, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. Wtedy ściganie przestępstwa określonego w paragrafie trzecim następuje na jej wniosek.

Trzeba więc złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W toku postępowania przygotowawczego zostanie wywołana opinia biegłego sądowego określająca stopień naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia. Warto zwrócić uwagę, że z faktu, iż przebywała pani w szpitalu przez okres 6 dni, nie wynika wcale, że rozstrój zdrowia nie trwał dłużej niż 7 dni. Nie są to pojęcia równoważne, tak jak nie ma znaczenia, ile czasu była pani na zwolnieniu lekarskim. Należy także pamiętać, że nawet gdyby chodziło o rozstrój zdrowia poniżej 7 dni to i tak mamy do czynienia z przestępstwem publiczno-skargowym, a nie prywatno-skargowym z uwagi na fakt, iż sprawcą jest osoba najbliższa, przy czym ściganie przestępstwa może nastąpić jedynie na wniosek pokrzywdzonej osoby. Nie ma więc potrzeby składania prywatnego aktu oskarżenia.

Numer: 48 (1104) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *