Tydzień z prawem (235)

Wraz z bratem jestem współwłaścicielką domu jednorodzinnego. Na parterze moja matka prowadziła zakład fryzjerski, ale po jej śmierci lokal nie był używany. Rozmawiałam z bratem, że chciałabym zrobić remont i powiększyć mieszkanie o ten lokal. Jednak on ma inne zamiary – chce go przeznaczyć na salon kosmetyczny córki. Mówi, że ma prawo decydować jako współwłaściciel. Nie podoba mi się ten pomysł, bo nie chcę, aby obcy ludzie się kręcili blisko mojego mieszkania. Brat powiedział, że jeśli się nie zgodzę, to on nie będzie się w ogóle dokładał do utrzymania i remontów domu. Czy ja mam prawo odmówić bratu prowadzenia działalności gospodarczej i czy on ma prawo odmówić opłacania połowy opłat…

Brzemię współwłasności

Adwokat Agnieszka Malczyk

Po pierwsze, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Także każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Natomiast do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Odnosząc się do stanu faktycznego, to uruchomienie działalności gospodarczej na terenie nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności niewątpliwie jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i ma pani pełne prawo nie wyrazić zgody. Natomiast brat ma uprawnienie do wystąpienia o zgodę sadu na prowadzenie tej działalności.

Współwłaściciele są obowiązani solidarnie ponosić niezbędne nakłady na utrzymanie przedmiotu nieruchomości w dobrym stanie. Każdy ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa. Oznacza to, iż, jeśli brat nie będzie współfinansował utrzymania nieruchomości w zakresie opłat, podatków, a nawet niezbędnych remontów, mamy prawo żądać od niego zwrotu tych wydatków.

W przypadku utrzymującego się konfliktu może okazać się, że jedynym wyjściem z sytuacji będzie zniesienie współwłasności. Jak bowiem wynika z art. 210 KC, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społecznogospodarczym przeznaczeniem rzeczy, albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Warto pamiętać, że roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu.

Numer: 47 (1103) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka Malczyk



Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *