Tydzień z prawem (233)

Moje małżeństwo nigdy nie było dobre. Znosiłam ciągłe kłótnie, obsesje męża na temat mojej wierności, ale gdy mnie uderzył,  wróciłam z dziećmi do mojego domu rodzinnego.  Myślałam – może rozłąka nam pomoże, więc nie wystąpiłam do sądu o rozwód. Gdy jednak mąż w ogóle nie pomagał nam finansowo,  wystąpiłam o alimenty na dzieci. Ku mojemu zaskoczeniu zaraz dostałam pozew o rozwód, który złożył mój mąż. Tam nie ma mowy o alimentach. Mam więc pytanie, czy te dwie sprawy będą się toczyć oddzielnie, czy są w jakiś sposób powiązane. Chciałabym uregulować także kwestie kontaktów męża z dziećmi, bo zaskakuje mnie przyjazdami bez uprzedzenia…

Nie równoległe

W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym.

Tak więc postępowanie o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód. Oznacza to, że pani sprawa o alimenty w Sądzie Rejonowym nie może być prowadzona jednocześnie ze sprawą rozwodową w Sądzie Okręgowym. Tak więc w odpowiedzi na pozew o rozwód  powinna pani zażądać alimentów. Może Pani przytoczyć te same argument co do ich wysokości jakie Pani podnosiła w pozwie o alimenty którą który złożyła Pani w Sadzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Opiekuńczym.

Jak wynika z  treści art. 58 § 1 KRiO w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Numer: 45 (1101) 2018 Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *