Niebezpieczne rewiry

„Praktyczne aspekty udziału policji w zakresie przeciwdziałania przemocy” były tematem wystąpienia nadkomisarza Piotra Słońskiego naczelnika wydziału do spraw nieletnich i patologii, podczas zorganizowanej przez MOPS konferencji poświęconej przemocy w rodzinie.

Przeciw przemocy

Niebezpieczne rewiry / Przeciw przemocy

Konferencja miała służyć wymianie zdań, poglądów na temat tego zjawiska patologicznego i podjęcia wspólnych działań w celu jego zminimalizowania. W spotkaniu oprócz policjantów i pracowników socjalnych wzięli również udział pedagodzy, przedstawiciele instytucji pomocowych, psychologowie, a także dyrektorzy szkół.

Numer: 17/18(812/813)2013   Autor: (kpp)Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *