Tydzień z prawem (232)

Zaraz po ślubie rodzice podarowali nam znaczną sumę pieniędzy, za którą kupiliśmy mieszkanie. Gdy mąż po stracie pracy wyjechał do Irlandii, nasze małżeństwo powoli zaczęło się psuć. Obecnie jesteśmy w trakcie rozwodu, ale doszliśmy z mężem do porozumienia w wielu kwestiach w tym finansowych. Mam jednak pytanie, czy możemy majątkiem podzielić się na sprawie rozwodowej czy konieczne jest założenie drugiej sprawy w sądzie o podział i czy są jakieś terminy w sprawie o podział majątku…

Działy podziału

Adwokat Agnieszka Malczyk

Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać zarówno w trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, na orzekającym rozwód, o ile przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernych trudności i zwłoki w postępowaniu. Chodzi tu o zgodę i liczbę składników majątku. W waszym przypadku zgoda jest, więc może się udać dokonać podziału już w trakcie rozwodu, ale warto zgłosić ten wniosek z proponowanym sposobem podziału jeszcze przed rozprawą, aby sąd miał czas się z nim zapoznać.

Po rozwodzie możliwe są dwa sposoby dokonania podziału majątku – umowny oraz sądowy. Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału. Wówczas wystarczy umowa pomiędzy stronami, której przedmiotem będzie sposób podziału majątku pomiędzy byłych małżonków. Wystarczy umowa pisemna, w której określicie skład majątku i sposób podziału, możecie Państwo w umowie zawszeć także zapisy dotyczące ewentualnych dopłat i sposobu spłaty. W sytuacji, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowę o podział majątku wspólnego należy (pod rygorem jej nieważności) sporządzić w formie aktu notarialnego u Notariusza.

Jeśli chodzi o sądowy podział majątku, to zgodnie z art. 566 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w sprawie podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej właściwy jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku. Wniosek o sądowy podział majątku wspólnego powinien zawierać podstawę ustania wspólności majątkowej tj. wyrok orzekający rozwód oraz informacje, co znajduje się w majątku. Warto pamiętać, iż co do zasady, przy podziale majątku wspólnego uwzględnia się stan majątku z chwili zniesienia współwłasności, a wartość tego majątku z chwili orzekania.

Przepisy prawa nie zakreślają natomiast terminu, w jakim wniosek o podział powinien zostać wniesiony. Oznacza to, iż wniesienie wniosku o podział przez którąkolwiek ze stron nastąpić może zarówno zaraz po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego jak i po kilkunastu latach. Jednak z praktycznego punktu widzenia nie należy z nim zwlekać – z biegiem lat dowody, które należy przedstawić w postępowaniu mogą ulec zniszczeniu bądź zaginąć, co może znacznie utrudnić dochodzenie roszczeń względem drugiego byłego małżonka.

Numer: 43/44 (1099/1100) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *