StanisławówGminy wyborcze

Od wielu osób usłyszał pytanie, dlaczego kandyduje na wójta gminy Stanisławów.  Jest tyle młodszych osób w gminie. – Czy sam wiek decyduje o byciu lepszym wójtem? Bycie wójtem to coś więcej, dlatego ani wiek, ani wygląd nie powinien mieć większego znaczenia. To cechy takie jak uczciwość, pracowitość, doświadczenie mają decydujący wpływ na sposób zarządzania naszą gminą Stanisławów – odpowiada Marek Kaim

Kaim dla Stanisławowa

Gminy wyborcze / Kaim dla Stanisławowa

W gminie Stanisławów nie ma konsultacji społecznych, obecna władza nie słucha opinii mieszkańców. Społeczeństwo nie partycypuje w sprawowaniu władzy, a jest to najważniejsze prawo przysługujące społeczności lokalnej. Ważną sprawą jest okazywany szacunek ludziom, wyrażany poprzez dostrzeganie inicjatyw i wspieranie działań społecznych. Brakuje zwykłej życzliwości i uprzejmości, a przecież żyjemy w jednej społeczności lokalnej, działamy na jej rzecz, aby było nam lepiej w Naszej Małej Ojczyźnie. W Naszej Gminie potrzeby młodych mieszkańców są pomijane, nie zostały stworzone możliwości realizacji zainteresowań młodego pokolenia, ani też ich udział w życiu dorosłym, nie istnieją stowarzyszenia skupiające młode aktywne osoby. Władze gminy nie wykorzystały szansy na wsparcie finansowe z dostępnych źródeł zewnętrznych, zaprzepaszczono szanse i zaniedbano wiele inwestycji, remontów czy możliwości wsparcia gospodarstw domowych i rozwój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Kandyduję na stanowisko wójta Gminy Stanisławów dlatego, że nie jestem zadowolony z zarządzania gminą przez obecną władzę – mówi Kaim. I dodaje, że należy oddać szacunek temu, co zostało wykonane do tej pory, ale uważa, że wiele spraw powinno zostać zrobione dużo sprawniej i lepiej.

– Uważam, że przez ostatnie 4 lata gmina pozostała w tyle w stosunku do sąsiednich. Wpłynął na to bardzo niski stopień wykorzystania środków finansowych pochodzących z zewnętrznych źródeł, w szczególności unijnych. Trzeba to zmienić, chciał przygotować projekty na pozyskanie środków finansowych, odbudować drogi, chodniki i parkingi, aby służyły mieszkańcom.  
Chce zwiększyć atrakcyjność gminy Stanisławów, również dla osób które odwiedzają i spędzają tu wolny czas. Realizacja zadań ze środków zewnętrznych musi być wsparta również środkami własnymi gminy, które chciałbym powiększyć przyciągając inwestorów i nowych mieszkańców przyjazną polityką inwestycyjną gminy. Nie należy też zapominać, że do tego wszystkiego trzeba zadbać i przeznaczyć środki finansowe na edukację, sport i rekreację oraz zdrowie.

Urząd Gminy powinien być dostępny dla każdego mieszkańca, a wójt codziennie powinien przyjmować interesantów bez konieczności zapisywania wizyty z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Bycie wójtem jest służbą dla mieszkańców, czyli pracą cały tydzień a nie kilka godzin dziennie w dni robocze. W urzędzie powinni pracować urzędnicy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, aby na bieżąco potrafili profesjonalnie rozwiązać problemy mieszkańców.

– Uważam, że w gminie z takim położeniem i potencjałem ludzkim jak gmina Stanisławów, wójtem powinien zostać ktoś, kto nie będzie tylko rządził, a właściwie kierował i czynnie uczestniczył w działaniach gminy. Ktoś, kto w odpowiednim momencie wskaże właściwy kierunek, odpowiednie drzwi i stanie na czele grupy, która je otworzy. A to jest możliwe do osiągnięcia dzięki wójtowi i naszym mieszkańcom, których wsparcie jest bardzo ważne.
– Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Stanisławów... Serdecznie zapraszam do czynnego uczestnictwa w najbliższych wyborach samorządowych 21 października 2018 r. Jednocześnie proszę o oddanie głosu na mnie – zachęca Marek Kaim.

Numer: 42 (1097) 2018Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *