Tydzień z prawem (231)

Mój mąż po wielu latach pracy na tym samym stanowisku postanowił spełnić swoje marzenie i postanowił otworzyć własną firmę. Nie podoba mi się ten pomysł, bo wiąże się z zaciągnięciem kredytu oraz brakiem stabilizacji, przecież nie wiadomo ile i czy w ogóle mąż będzie zarabiał. Z drugiej strony muszę się zgodzić, bo jestem zmęczona ciągłymi narzekaniami męża i pretensją, że podcinam mu skrzydła. Chciałabym jednak zminimalizować wszelkie ryzyko dla naszej rodziny i w przyszłości nie odpowiadać za długi męża. Zastanawiam się nad rozdzielnością majątkową. Czy to dobre rozwiązanie?

Ryzy intercyzy

Adwokat Agnieszka Malczyk

Rzeczywiście, rozdzielność majątkowa może stanowić dobre rozwiązanie w państwa przypadku. W rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego, a dwa odrębne majątki małżonków. Do notarialnego zawarcia intercyzy wymaga się aktu małżeństwa, pełnej zdolności do czynności prawnych obu stron i ich zgody. Dla zawarcia umownej rozdzielności majątkowej nie jest konieczne jej uzasadnienie.

Po podpisaniu intercyzy każdy z małżonków samodzielnie i swobodnie pomnaża swój majątek oraz nim zarządza. Małżonek nie ma prawa sprzeciwiać się rozporządzeniom w stosunku do składników majątku odrębnego dokonywanym przez drugiego z małżonków. Nie ma także obowiązku informowania drugiego małżonka o stanie majątku, ani zaciągniętych zobowiązaniach.

To dobre rozwiązanie, gdy żona i mąż pracują zawodowo i mają porównywalne zarobki. W innym przypadku jedna strona zawsze będzie poszkodowana. Jeśli w konsekwencji tradycyjnego podziału ról żona nie pracuje zawodowo, wzbogacać będzie się jedynie mąż. A to stanie się dla niej szczególnie dotkliwe po ustaniu małżeństwa.

W rozdzielności majątkowej występują jedynie dwa odrębne majątki małżonków. Nie oznacza to, że małżonkowie nie mogą wspólnie nabywać praw na zasadzie współwłasności. Jest to możliwe i w takich sytuacjach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności ułamkowej.

Warto pamiętać, że umowna rozdzielność ustawowa nie działa wstecz. Obowiązuje od chwili jej zawarcia albo od późniejszego terminu oznaczonego w umowie. Rozdzielność nie jest zatem skuteczna co do wierzytelności powstałych przed zawarciem umowy. Natomiast w stosunku do wierzytelności powstałych po jej zawarciu jest skuteczna tylko wtedy, gdy wierzyciel wiedział o jej zawarciu i rodzaju umowy.

W przypadku braku zgodności pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkową można ustanowić drodze sądowej. Art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego reguluje tzw. przymusowy ustrój majątkowy. Każdy z małżonków może wystąpić do sądu z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej, ale tylko z ważnych powodów. Przyjęło się, że ważne powody to sytuacja, która wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i/lub dobra rodziny.

Numer: 41 (1096) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *