Tydzień z prawem (230)

Moja ciotka i chrzestna jest właścicielką działki sąsiadującej z moją, którą podarowała mi mama. Ciotka wiele lat temu przeprowadziła się w okolice Krakowa. Teraz poprosiła mnie, abym pomogła jej w sprzedaży jej działki. Zgodziłam się, ale nie wiem, jaką formę powinno mieć pełnomocnictwo i jak najlepiej zabezpieczyć transakcję. Dodam, że sąsiedzi wstępnie wyrazili zainteresowanie kupnem działki cioci, ale chcieliby odłożyć zakup o kilka miesięcy, ale jednocześnie chcą zarezerwować działkę...

Wstępne związki

Adwokat Agnieszka Malczyk

Sprzedaż nieruchomości dla swojej ważności wymaga szczególnej formy mianowicie aktu notarialnego. W takim wypadku ciotka powinna udzielić pełnomocnictwa również w formie aktu notarialnego, bo – jak wynika z treści art. 99. § 1 kc – jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Jeżeli sąsiedzi są poważnymi kupcami, a ciocia akceptuję zaoferowaną cenę, warto zabezpieczyć interesy cioci poprzez zawarcie umowy przedwstępnej. Umowa taka powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, a więc określać przedmiot umowy oraz cenę oraz termin zapłaty.

Warto także wskazać termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona. Jeżeli bowiem termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Warto wiedzieć, że jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Skoro, wiążąc się z sąsiadami, nie wprowadza pani oferty na rynek, istotny wydaję się zapis art. 390§ 1 kc, który stanowi, że jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Warto także zwrócić uwagę na § 2 tego artykułu. Stanowi on, że gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy o skutku rozporządzającym na drodze sądowej.

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Numer: 40 (1095) 2018   Autor: Adwokat Agnieszka MalczykKomentarze

DODAJ KOMENTARZ

Wpisz nick.

Nick *

Nieprawidłowy adres e-mail.

Adres e-mail *

Wpisz treść wiadomości.

Treść wiadomości *